Interešu izglītība

Noderīga informācija un aktualitātes par intereši izglītību: 

http://kuldigasbjc.lv/

Dokumentācija


Interešu izglītības programmu īstenošanas kritēriji

interešu izglītības programmu īstenošanas principi un kārtība

Pieteikums interešu izglītības programmas īstenošanai

Apliecinājuma paraugs izglītības iestādēm par interešu izglītības programmu bāzes nodrošināšanu

Kuldīgas novada Domes sēdes lēmums (30.08.2018.)

Kuldīgas novada pašvaldībā licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas