Praktiskā matemātikas mācīšana vietējā kultūrvidē

EIROPAS SAVIENĪBAS MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS COMENIUS APAKŠPROGRAMMAS REĢIONĀLĀS PARTNERĪBAS PROJEKTS

„Practical approach to mathematical teaching through use on local and cultural environment” (Praktiskā matemātikas mācīšana vietējā kultūrvidē)

Projekta Nr. 2013-1-NO1-COM13-06352 2

Projekta īstenošanas periods: 2013. gada 1. augusts – 2015. gada 31. jūlijs

Projektā piedalās Kuldīgas novada pašvaldība, Kuldīgas Centra vidusskola, Ēdoles pamatskola, Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola un SIA „Oz-tops”, Frognas pašvaldība, Dyrlokesenas pamatskola un vidusskola, Seierstenas vidusskola un Norvēģijas izglītības darbinieku savienība.

Projekta mērķis:

Uzlabot skolēnu matemātikas kompetenci, pamatprasmes, mācot tās vietējā kultūrvidē, demonstrēt tās pielietojamību un saistību ar reālo dzīvi, paaugstināt matemātikas skolotāju profesionālās kompetences.

Plānotais projekta rezultāts:

Matemātikas stundu plāni nodarbībām vietējā kultūrvidē.

< SKATĪT AKTUALITĀTES