Aktīvi iesaistās starptautiskos projektos

2013. gadā Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centrs uzsāka divus jaunus projektus Mūžizglītības programmā - “We DO care children!” un Leonardo da Vinči programmā “Co Building a Good Guidance”, kas ir Inovāciju pārneses projekts un vēl nebijis izaicinājums visam skolas kolektīvam.

Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra projekta partneri ir Eiropas arodskolas no Francijas, Nīderlandes, Rumānijas, Šveices un Itālijas. Tā ir viena no 3 skolām, kurā arodu apgūst skolēni ar speciālām vajadzībām. Projekta mērķis ir uzlabot skolēnu motivāciju apgūt izvēlēto profesiju, pastiprināt atbildību par savu personisko izaugsmi un labklājību, uzlabot vispārējās un profesionālās zināšanas un prasmes, kas ļaus ātrāk un efektīgāk pielāgoties izmaiņām nodarbinātības struktūrā un darba tirgū kopumā.

Projekta pirmajā darba gadā tika veikta skolēnu, vecāku un arodizglītības programmas skolotāju anketēšana, lai izvērtētu skolēnu motivāciju profesijas izvēlē un apguves procesā, kā arī izvērtētu skolēnu ieinteresētību strādāt nākotnē izvēlētajā profesijā.  Aptaujā iesaistījās arī speciālo skolu audzēkņi, vecāki un pedagogi no Rubas, Tukuma, Dzirciema, Zālītes, Dzelzavas un Rīgas 1. speciālās skolas. Aptauju rezultāti liecina, ka skolēni savu profesiju ir izvēlējušies pēc klases audzinātāju un vecāku ieteikumiem un lielākā daļa skolēnu ir apmierināti ar savu profesijas izvēli, taču ir skolēni, kuri vēlas mainīt skolu un uzsākt mācīties citu arodu.  

Projekta laikā ar lielu atsaucību un azartu arodizglītības programmu skolēni sagatavoja video filmas un prezentācijas par pavāra palīga, galdnieka palīga un mežstrādnieka profesijām, kuras var apgūt mūsu skolā. Sagatavotie materiāli tika demonstrēti visiem Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra skolas audzēkņiem un pedagogiem arodnedēļas ietvaros. Kā interesantākā prezentācija un patstāvīgākais darbs tika atzīts 2. kursa pavāra palīgu sagatavotais materiāls, kas tika izvirzīts starptautiskajam konkursam Nīderlandē.

Projekta gaitā skolotājas Zane Kapitanova un Līga Pakalne piedalījās mobilitātē Rumānijā, kurā apguva interaktīvās darba metodes izvēlētās profesijas prezentēšanā ar dažādiem paņēmieniem – video materiālu sagatavošana, plakāti, uzskates materiāli, improvizāciju teātris. Atgriežoties Latvijā, tika organizētas apmācības Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra skolotājiem un skolēniem, bet rudens brīvdienās tika noorganizēts seminārs-praktikums, kurā šo metodi apguva Rubas, Tukuma, Dzirciema un Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas skolotāji. Šī semināra- praktikuma laikā projekta vadītāja Iveta Diržininka informēja dalībniekus par projektā paveikto un prezentēja mūsu un partneru paveikto īsfilmās par dažādām profesijām. Skolotāji mentoru Zanes un Līgas vadībā apguva praktiskā darba metodi, kuras laikā skolotāji sagatavoja prezentācijas materiālus par trīs dažādām profesijām.

Šobrīd skolēni gatavo scenārijus jauniem video stāstiem par savu profesiju, lai varētu piedalīties konkursā starp projekta dalībvalstīm, kas tiek plānots 2015. gada pavasarī.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav