Norisināsies “Pedagogu profesionālās pieredzes forums 2023”

pedagogi
Publicitātes foto.

Šogad noslēgsies Valsts izglītības satura centra īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb Skola2030. Jaunā mācību satura un pieejas īstenošanas procesā katram vispārējās izglītības pakāpē iesaistītajam pedagogam ir izveidojies savs pieredzes stāsts. Lai veicinātu profesionālās pilnveides tradīciju pašvaldībās labās prakses apzināšanai un izmantošanai, Skola2030 komanda ir iniciējusi rīkot pedagogu profesionālās pieredzes forumus.

Kuldīgā, šī gada 15. martā, norisināsies “Pedagogu profesionālās pieredzes forums 2023”. Tā rīkošanu ir uzņēmusies Kuldīgas novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Skola2030 komandu.  Foruma norises pirmā daļa plānota Kuldīgas kultūras centrā, kura pagaidu mājvieta šobrīd ir Piltenes ielā 32, otrā daļa - V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā. Sadarbības līguma izglītības jomā ietvaros tā būs iespēja pedagogiem no Talsu, Kuldīgas, Ventspils novadiem un Ventspils valstspilsētas dalīties ar savu labo praksi par tēmu ”Caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā” un gūt profesionālu pieredzi no kolēģiem, tādējādi veicinot savu profesionālo izaugsmi pilnveidotā mācību satura pieejas īstenošanā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav