Paraksta līgumu par turpmāku sadarbību ar PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu

Foto: Lāsma Reinfelde

20. oktobrī parakstīts sadarbības līgums starp Kuldīgas novada pašvaldību un Profesionālās izglītības kompetences centru Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, lai veicinātu Valsts izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam, Kuldīgas novada izglītības nozares attīstības stratēģijā 2022.-2028. gadam un Profesionālās izglītības kompetences centra Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma attīstības un investīciju stratēģijā 2021.-2027. gadam izvirzīto izglītības attīstības mērķu sasniegšanu.

Kuldīgas novada pašvaldība un Profesionālās izglītības kompetences centrs Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums sadarbosies metodiskās jomas pieredzes apmaiņā un attīstībā, pedagogu atbalsta aktivitāšu un pedagogu profesionālās pilnveides organizēšanā, karjeras izglītībā, interešu izglītībā, mūžizglītībā, tāpat kvalificētu speciālistu piesaistē. Jau notiek sadarbība materiāli tehniskās bāzes izmantošanā izglītības procesa nodrošināšanai un dažāda mēroga projektu izstrādē un īstenošanā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav