Ikgadējā Karjeras nedēļā arī Kuldīgas novada jauniešus aicinās atklāt savas uzņēmējspējas.

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiek Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicina ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas. Arī  Kuldīgas novada skolas piedalās ikgadējā Karjeras nedēļā, papildinot kopējo pasākumu klāstu ar dažādām aktivitātēm.

Lai iepazīstinātu skolēnus ar uztura speciālista profesiju un sabalansēta uztura pamatprincipiem, Ēdoles pamatskolā notika Pārtikas diena, kurā ar savu pieredzi un zināšanām dalījās uztura speciāliste Katrīna Spuleniece-Aišpure.  Lai uzzinātu par uzņēmējdarbības iespējām lauku teritorijā un nepieciešamajiem resursiem, tajā skaitā uzņēmējspējām, Ēdoles skolā visām klasēm notiks lekcijas un tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem- Andru Andersoni, Ievu Štegmani, Edgaru Maļinovski un Didzi Veidenbaumu.

Savukārt Skrundas vidusskolā Karjeras nedēļas ietvaros paredzēta tikšanās ar Jūras spēku orķestra karavīriem, lai iepazīstinātu skolēnus ar šādu profesionālo  iespēju.

Arī Turlavas pamatskolā Karjeras nedēļa rit pilnā sparā- bijusi skolēnu tikšanās ar novada pašvaldības policijas pārstāvjiem, lai izzinātu šīs profesijas nianses un iemēģinātu policistu ekipējumu. Skolēni iepazīst arī pagasta pārvaldes darba specifiku, tiekoties ar pagasta pārvaldes vadītāju un Turlavas pamatskolas absolventu Mārci Brantevicu. Savukārt  8. un 9. klases skolēni tikušies ar Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvi Santu Hemmingu, lai izvērtētu savas stiprās puses un plānotu nākamās mācību iestādes izvēli.

Nedēļas garumā sarunas par uzņēmējspējām klases stundās notiks V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā. Tāpat skolēni dosies tematiskās ekskursijās un plānotas citas aktivitātes.

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs 21.oktobrī organizē pasākumu visa novada skolu jauniešiem “Vai es varu kļūt uzņēmējs?”. Pasākuma ietvaros būs paneļdiskusija ar vietējiem uzņēmējiem- A.Rozīti, K.Rozīti, T. Egli, L.Veidi un D.Pantjušenkovu par viņu uzņēmējspējām-superspējām.  Pieredzē dalīsies un par Kuldīgas biznesa inkubatora atbalsta iespējām stāstīs Rimants Safonovs, būs arī radošas spēles un viktorīna ar iespējām tikt pie dažādām piemiņas veltēm.  

Lai veicinātu skolēnu, pedagogu un vecāku izpratni par uzņēmējspējām – jauniešu superspējām, Karjeras nedēļā notiks vairāki VIAA organizētie pasākumi, kurus varēs vērot arī tiešsaistē. 20. oktobrī plkst.13.00 tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunās nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēs par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām  un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt plkst.19.00 diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunās, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Diskutēs arī par pedagogu un vecāku sadarbību bērna spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.

Par Karjeras nedēļu:

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas- darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav