1. septembra SVINĪGIE PASĀKUMI KULDĪGAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

1. septembris
V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā   plkst. 10.00 (pagalmā pie skolas)
Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā     plkst. 9.00 (pagalmā pie skolas)
Kuldīgas Centra vidusskolā  plkst. 10.00 (pilsētas estrādē)
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā    plkst. 11.00 (pagalmā pie skolas)
Skrundas vidusskolā  plkst. 9.00 (pagalmā pie skolas)
Vilgāles sākumskolā  plkst. 9.30 (pagalmā pie skolas)
Snēpeles pirmsskolas grupās  plkst. 11.30 (pagalmā)
Vārmes pamatskolā  plkst. 10.00 (pagalmā pie skolas)
Nīkrāces pamatskolā plkst. 10.00 (pagalmā pie skolas)
Alsungas pamatskolā,
pirmsskolas grupās   
plkst. 10.00 (pagalmā pie skolas)
plkst. 7.00-9.00
Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā plkst. 10.00 (pagalmā pie skolas)
Turlavas pamatskolā,
Sermītes pirmsskolas grupās  
plkst. 10.00 (pagalmā pie skolas)
plkst. 9.00 
(pagalmā pie iestādes)
Ēdoles pamatskolā plkst. 9.00 (pagalmā pie skolas)
Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrā plkst. 12.00  
Kuldīgas Mākslas skolā plkst. 16.00
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā plkst. 14.00 (pagalmā pie skolas)
Skrundas mūzikas skolā plkst. 14.00 (Skrundas kultūras namā)
Alsungas mūzikas skolā plkst. 12.00
Kuldīgas PII “Bitīte” plkst. 9.30 (pasākumi katrā grupā )
Kuldīgas PII “Ābelīte”  plkst. 9.30 (pagalmā)
Kuldīgas PII “Cīrulītis” plkst. 10.00 (pagalmā)
Skrundas PII “Liepziediņš” plkst. 11.00 (pagalmā) 
PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā

plkst. 10.00 (4-gadīgās programmas),
plkst. 12.00 (1,5 -gadīgās programmas)

Kuldīgas Kristīgajā pamatskolā plkst. 11.00 (pagalmā pie skolas)

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav