Apstiprina izglītības nozares stratēģiju

28. jūlija domes sēdē Kuldīgas novada domes deputāti apstiprināja Kuldīgas novada izglītības nozares attīstības stratēģijas 2022.-2028. gadam, ko pēc pašvaldības pasūtījuma izstrādāja SIA “Dynamic University”. Pirms tam divu nedēļu garumā norisinājās šī dokumenta sabiedriskā apriešana. Tās laikā ikvienam interesentam bija iespēja ar to iepazīties.

Dokumentā izvirzītas Kuldīgas novada izglītības nozares ilgtermiņa attīstības prioritātes, noteikti izglītības iestāžu tīkla attīstības pamatprincipi, vīzija, virsmērķis un rīcības virzieni. Tāpat izvirzīti nozares attīstību raksturojošie rezultatīvie rādītāji, lai novērtētu izglītības kontekstā panākto progresu un stratēģijas īstenošanu kopumā. Izstrādāts arī rīcības plāns vidēja termiņa politikas īstenošanai.

Šis ir pirmais izglītības nozares attīstības plānošanas dokuments, kas izstrādāts pēc administratīvi teritoriālās reformas, kuras rezultātā tika apvienots Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novads. Izglītības nozares attīstības stratēģija izstrādāta, ņemot vērā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.–2046. gadam un Kuldīgas novada attīstības programmu 2022.–2028. gadam.

KULDĪGAS NOVADA IZGLĪTĪBAS NOZARES ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2022.-2028. GADAM

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav