Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra pedagogi dalās pieredzē Spānijā un Slovēnijā

Publicitātes foto

Mācību gada noslēgumā vairākiem Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra pedagogiem bija iespēja dalīties ar zināšanām un iegūt jaunu pieredzi starptautiskos pasākumos.

No 5. līdz 11. jūnijam Spānijā, Tarregā, izglītības iestādes attīstības centra vadītāja Līga Pakalne un skolotāja Marta Žube piedalījās “Erasmus+ 2. pamatdarbības   “Stratēģiskās partnerības projekti labās prakses apmaiņai” projektā “Zināšanas un idejas integrācijai kopienā” (“Knowledge, Ideas and Links for the Inclusion in the Community”), ko koordinē Spānijas organizācija ASSOCIACIO ALBA.

Projekta sanāksmē piedalījās arī pārstāvji no Itālijas (Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena società), Maltas (Inspire – Eden and Razzett Foundation), Rumānijas (UNIVERSITATEA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN BUCURESTI) un Nīderlandes (ROC Noorderpoort). Katras valsts pārstāvji iepazīstināja ar savu izglītības sistēmu un organizāciju, kas strādā ar bērniem, jauniešiem un vecākiem cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām. Uzsvars tika likts uz jauniešu tālākizglītību un iekļaušanos darba tirgū pēc izglītības iestādes  pabeigšanas.

Projekta darba grupās norisinājās diskusijas par projekta partneru vajadzībām un nākotnes sadarbības iespējām. Mobilitātes laikā tika gūta  vērtīga pieredze un idejas turpmākajai profesionālajai darbībai.

Savukārt Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra direktore Ināra Oļena no 9. līdz 12. jūnijam piedalījās starptautiskā konferencē Slovēnijā “Mūsdienu izaicinājumi darbā ar riska grupas jauniešiem” (“Contemporary challenges of working with at-risk youth”), kur dalījās ar savu pieredzi par komunikācijas prasmju attīstīšanu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, pielietojot ABA terapijas metodi. Konferences norise notika četrās tematiskajās grupās: “Mākslas un sporta nozīme darbā ar riska grupas jauniešiem”, “Darbs ar riska grupas jauniešiem Covid-19 apstākļos”, “Neformālā darba metodes” un “Riska grupas jauniešu mentālā veselība”.  

Attīstot savu starptautisko kompetenci, Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra pedagogi vienlaicīgi paplašina arī savu sadarbības partneru tīklu, veicinot zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu starp dažādām Eiropas valstu organizācijām, kas strādā ar jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

LOGO Lidzfinanse ES

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav