Skolas 2021./2022.m.g. otrajā semestrī ir izmantojušas projekta PuMPuRS iespējas

Kuldīgas novada vispārizglītojošās skolās vairākus gadus tiek īstenots  projekts PuMPuRS – Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0./16/I/001.

Projekta mērķa grupa ir  vispārizglītojošo skolu 1.-12. klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu 1.-4. kursu audzēkņi.

Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuriem ir risks  priekšlaicīgi pārtraukt  mācības un nepabeigt  skolu, sniedzot individuāli nepieciešamos atbalsta pasākumus.

Aizvadītā mācību gada 2. semestrī projektā iesaistījās Kuldīgas Centra vidusskola, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, Kuldīgas 2. vidusskola, Skrundas vidusskola, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, Ēdoles pamatskola, Alsungas pamatskola, Nīkrāces pamatskola, Z.A. Meierovica Kabiles pamatskola, Laidu pamatskola, Vārmes pamatskola, Vilgāles sākumskola un Turlavas pamatskola.

2021./2022.m.g. 1. semestrī projektā iesaistījās 164 skolēni, 2. semestrī 234 skolēni.

Katram projektā iesaistītajam skolēnam bija iespēja saņemt individuālu pedagoga konsultāciju kādā no mācību priekšmetiem vai atbalsta personāla konsultāciju (logopēds, psihologs, sociālais pedagogs).

Otrajā semestrī vislielākais  atbalsts tika sniegts matemātikā. No iesaistīto skolu skolēniem, konsultācijas matemātikā 1190 stundu apjomā saņēma 102 skolēni, otrajā vietā ir konsultācijas latviešu valodā – 851 stunda 68  skolēniem, pēc tam seko konsultācijas angļu valodā – 367 stundas 24 skolēniem, ceturtajā vietā ir atbalsta personāla, t.i. logopēda konsultācijas – 262 stundas 21 skolēnam un ir samazinājies pieprasījums pēc  konsultatīvā atbalsta – pedagoga emocionālā atbalsta skolēnam. Aizvadītā mācību gada 2. semestrī konsultatīvais atbalsts sniegts 241 stunda 29 skolēniem, salīdzinoši ar 406 stundām 2020./2021.m.g. 2. semestrī.

Lai visiem skolēniem palīdzētu mazināt Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumu radīto negatīvo ietekmi, 2021./2022. mācību gada martā ar projekta atbalstu norisinājās pusaudžu un jauniešu mentālās veselības diena, kuru organizēja pašvaldība kopā ar Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centru.

Projektā iesaistīties var skolēns, kuram uz doti brīdi ir ar mācību darbu saistītie riski:  grūtības kādā no mācību priekšmetiem, zemi mācību sasniegumi, iekavēta mācību viela iepriekšējā semestrī, zema  motivācija mācīties. Ar ģimeni saistītie riski: kāds no vecākiem strādā  citā valstī vai pilsētā, vecākiem ir atkarības problēmas, skolēnam ir jāpieskata brāli, māsu vai citi ģimenes locekļi, ir vecāku pāraprūpe mājās u.c. priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski.

Sīkāku informāciju par atbalsta iespējām var saņemt pie klašu audzinātājiem vai skolu koordinatoriem.

Informāciju sagatavoja Izglītības nodaļas  speciāliste/projekta koordinatore Una Lepse, tālr. 26542280, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Plašāka informācija par projektu ir atrodama projekta mājas lapā  www.pumpurs.lv

logo ansamblis pumpurs

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav