Uzsāktas Erasmus+ projekta Greenvolve – Zaļās pilsētas ar viediem iedzīvotājiem aktivitātes

Kuldīgas novada pašvaldība ir uzsākusi aktīvu dalību Erasmus+ starptautiskajā projektā “Greenvolve – Zaļās pilsētas ar viediem iedzīvotājiem”.

Greenvolve projektā piedalās 6 partneri no Ungārijas, Latvijas, Itālijas, Spānijas, Grieķijas un Maltas:

• CAM Consulting (Ungārija, Kečkemeta);
• Kuldīgas novada pašvaldība (Latvija, Kuldīga);
• Comune Di Mantova (Itālija, Mantova);
• Diputacion Provincial De Granada (Spānija, Granada);
• Research Innovation and Development Lab-ReadLab (Grieķija, Trikala);
• Projects In Motion-PIM (Malta, Mosta).

Pojekta mērķis ir iedzīvotāju izglītošana par zaļajām pilsētām un to elementiem, kā arī iedzīvotāju kompetenču attīstīšana aktīvā pilsoniskumā, koncentrējoties uz diviem galvenajiem projekta pīlāriem: 1) Zaļās pilsētas elementi un 2) sabiedriskās konsultācijas un citi iesaistes veidi. Ar projekta realizāciju vēlamies dot iespēju 18–65 gadus veciem iedzīvotājiem efektīvi veidot pilsētvides dizainu un uzlabot savu izpratni par to, kā rīkoties atbildīgi līdzdalības lēmumu pieņemšanā. Apzināti un atvērti pilsoņi var veiksmīgi iesaistīties pilsētu lēmumu pieņemšanā un tādējādi dot savu ieguldījumu zaļākas, tīrākas un veselīgākas vides, apkaimes un pilsētas veidošanā. Partnerība uzskata, ka zaļas pilsētas var būt tikai ar viediem pilsoņiem.

Lai visaptveroši iekļautu zināšanas par zaļo pilsētu un aktīvu pilsoniskumu, partnerība izveidos rokasgrāmatu, rīku komplektu, divas datu bāzes un tiešsaistes mācību platformu, lai palīdzētu mērķauditorijai labāk izprast šīs tēmas.

Ar projekta realizēšanu vēlamies:

• Veicināt iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā, īpaši koncentrējoties uz jautājumiem, kas saistīti ar zaļāku pilsētu.
• Izveidot vizualizētus pieaugušo izglītības materiālus par “zaļās pilsētas elementiem”, tostarp ilgtspējīgus, viedus un inovatīvus risinājumus dažādām pilsētu sistēmām, kas var ietekmēt klimatu, vidi, bioloģisko daudzveidību un iedzīvotāju veselību un labklājību.
• Nostiprināt iedzīvotāju zināšanas, lai tie varētu piedalīties dažāda veida sabiedriskajās apspriešanās, izveidojot pieaugušo izglītības palīgmateriālus.
• Izveidot tiešsaistes mācību platformu, lai sniegtu labāku izpratni par zaļo pilsētu un aktīvu pilsoniskumu.

Projekta uzsākšana:

Covid-19 pandēmijas ietekmē pirmā partneru tikšanās notika tiešsaistē, izmantojot MS Teams platformu. Projekts savas aktivitātes uzsāka ar virtuālo sanāksmi 2022. gada 25. janvārī. Atklāšanas sanāksmes laikā partneriem bija iespēja pārskatīt projekta mērķus un sagaidāmos rezultātus, kā arī sadalīt pienākumus saistībā ar projektu un katra partnera pirmajiem uzdevumiem. Partneri sāka darbu pie pirmā projekta mērķa izstrādes - Zaļās pilsētas elementu rokasgrāmatas, kas sastāv no trim aktivitātēm:

A1: Izmantotās metodoloģijas definēšanas,

A2: Rokasgrāmatas izstrādes,

A3: Rokasgrāmatas apstiprināšana un kopīgas apmācības.

Greenvolve otrā tiešsaistes partneru sanāksme notika 2022. gada 4. aprīlī. Šīs sanāksmes laikā tika apstiprināts, ka izmantotās metodoloģijas definēšana ir pabeigta. Līdz ar to partneri sāka sadalīt uzdevumus nākamajam projekta posmam, kas ir Zaļās pilsētas elementu rokasgrāmatas izstrāde. Greenvolve projektā kopumā tiks izstrādāti 68 zaļās pilsētas elementi.

Greenvolve nākamā partneru tikšanās notiks klātienē, Atēnās 3. jūnijā.

Vairāk info

Esam izstrādājuši Greenvolve  tīmekļa vietni, un tā ir pieejama angļu, ungāru, latviešu, spāņu, itāļu un grieķu valodās. Aicinām to apmeklēt un uzzināt vairāk par Greenvolve projektu. https://greenvolve-project.eu/

Lai uzzinātu vairāk par mūsu pašreizējām aktivitātēm, iespējams sekot arī sociālajos tīklos - Greenvolve Facebook un LinkedIn lapās: https://www.linkedin.com/in/greenvolve-green-cities-with-smart-citizens-726665237/ https://www.facebook.com/GreenvolveProjectEU

Projekts Greenvolve tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ (līguma numurs –2021-1-HU01-KA220-ADU-000033719) uz diviem gadiem (01.12.2021. līdz 30.11.2023.).