Pieaugušo izglītotāju projektu konkursā apstiprināti 4 projekti

Kuldīgas novada pašvaldība 2022. gada aprīlī bija izsludinājusi projektu konkursu finansējuma saņemšanai pieaugušo izglītības projektu īstenošanai.

Tika saņemti projektu iesniegumi no Kuldīgas novadā esošajām biedrībām un juridiskām personām.

Vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu atbalstīt visus iesniedzējus, jo vērtēšanas procesā iegūts pietiekamais punktu skaits projekta apstiprināšanai.  

 Nr.p.k.

Projekta iesniedzējs

Vērtēšanā saņemtie punkti

Piešķirtais pašvaldības finansējums EUR

1

Biedrība “Alsungas viedais ciems”

40

789,88

2

SIA “Viva fitness”

38

783,44

3

Biedrība “Ventas krasti”

34

800,00

4

Kuldīgas Senioru skola

28

781,72

Projektu īstenošanas laiks ir no 2022. gada maija līdz oktobrim un projekti tiks īstenoti Kuldīgas pilsētā, Alsungas un Rudbāržu pagastos.

  1. Projektu “Emocionāli vesels Kuldīgas novadā” īstenos biedrība “Alsungas viedais ciems”.
  2. Projektu Zināt. Prast. Saglabāt." īstenos Kuldīgas Senioru skola.
  3. Projektu “Darām kopā!” īstenos biedrība “Ventas krasti”.
  4. Projektu “Jauno vecāku skola, 2022” īstenos SIA “Viva Fitness.

Aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības mājas lapā un sociālajos tīklos.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav