Īsteno projektu “Esi pozitīvs!”

PROJEKTS ESI POZITĪVS

Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) un Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas un biedrības “Annele” sadarbības rezultātā īstenots Jaunatnes iniciatīvu projekts “Esi pozitīvs”. Tā mērķis ir sekmēt jauniešu pozitīvās domāšanas attīstību, projekta neformālās  aktivitātes vērstas uz daudzveidīgu dzīves prasmju apguvi un jaunu personības īpašību  atklāšanu sevī.  

15.–17. martā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā tika īstenots “PuMPuRS” Jaunatnes iniciatīvu projekta “Esi pozitīvs” pirmais posms – neformālās mācības, kurās jauniešus mudināja domāt par pozitīvās domāšanas svarīgumu un prasmi to veicināt. Nodarbībās un darbnīcās tika risinātas sarunas par jauniešu individuālajām vajadzībām, sarežģījumiem skolā,  nesaskaņām vienaudžu vidū, par attiecībām ar līdzcilvēkiem, vecākiem, citiem ģimenes locekļiem, kā arī atšķirīgā pieņemšanu, sevis motivēšanu, brīvprātīgā darba iespējām un citām aktuālām tēmām – situāciju Latvijā un pasaulē. Skolēni mācījās sadarboties, piedaloties fizisko aktivitāšu nodarbībās kopā ar jaunsargu instruktoru un izaugsmes treneri.

1. aprīlī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas zālē bija pulcējušies skolēni un projekta dalībnieki, lai pastāstītu saviem vienaudžiem par projektā piedzīvoto, dalītos pieredzes stāstos par gūto neformālajās apmācībās un aicinātu pievienoties plānotajām projekta norisēm turpmāk. Bija iespēja vērot gan neformālo aktivitāšu video un foto galeriju, gan diskutēt par to, kā pozicionēt sevi uz pozitīvo, gan interesentiem tika sniegta individuāla konsultācija par rīkiem, ieteikumiem, kas ikdienā palīdz izvēlēties būt pozitīvam.

Kā atzina projekta dalībnieki, šī bija lieliska iespēja iepazīt sevi, iegūt jaunus draugus, apgūt jaunas prasmes, uzkrāt zināšanas, pamatīgi izkustēties svaigā gaisā un uzkrāt ļoti daudz pozitīvu emociju, kas dzīvi dara krāsainu, rada prieku un liek izvirzīt sev jaunus mērķus. Labās prakses turpināšanai plānojam projektu turpināt arī nākamajā mācību gadā.

LOGO esi pozitīvs

LOGO Pumpurs

ESF LOGO rinda

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav