Aizvadīti 2021. /2022. m.g. diagnosticējošie darbi tiešsaistē

PIXABAY
Publicitātes foto.

Šī gada februārī un martā mācību vadības platformā Uzdevumi.lv veiksmīgi aizvadīti tiešsaistes diagnosticējošie darbi - matemātikā 3. klasei un dabaszinībās 6. klasei. Tiešsaistes darbus Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Uzdevumi.lv organizē jau sesto gadu.

Tiešsaistes darbu mērķis ir piedāvāt inovatīvo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē, atvieglot skolotāju ikdienas darbu un uzlabot skolēnu digitālās prasmes. Skolas, izvērtējot tehnisko nodrošinājumu, diagnosticējošā darba vadīšanai tiešsaistē varēja pieteikties brīvprātīgi. Tāpat tiek nodrošināta iespēja daļai skolēnu darbu pildīt digitālā formātā, bet daļai - uz papīra. Abi darbi tiešsaistē bija pieejami gan latviešu, gan krievu valodā.

Arī daļa Kuldīgas novada izglītības iestādes izvēlējās iespēju diagnosticējošos darbus matemātikā 3. klasei un dabaszinībās 6. klasei veikt Uzdevumi.lv platformā tiešsaistē. Dabaszinību darbā tiešsaistē 6.klasei piedalījās 161 skolēns no 9 novada skolām jeb 53,21% no kopējā novada sestklasnieku skaita. Tiešsaistē veiktā diagnosticējošā darba vidējais rezultāts ir 53%. 3.klases darbā matemātikā tiešsaistē piedalījās 55 skolēni no piecām novada skolām jeb 18,78% trešklasnieku. Tiešsaistē veiktā diagnosticējošā darba vidējais rezultāts ir 62%. Diagnostikas darbi ir paredzēti, lai pārliecinātos par pašreizējo sniegumu un pēc to rezultātiem noskaidrotu un ieplānotu vajadzīgo atbalstu skolēniem. To rezultāti neietekmē atzīmi mācību gada beigās.

Dabaszinību darbu 6. klasei valstī kopumā veica 11 637 skolēni jeb 58% sestklasnieku no 350 mācību iestādēm, bet 3. klases darbu matemātikā - 2 238 skolēni jeb 11% Latvijas trešklasnieku no 86 skolām. Uzlabojoties epidemioloģiskai situācijai valstī, 85% skolēnu darbu veica klātienē un 15% pildīja attālināti.

Diagnosticējošo darbu 6. klases dabaszinībās 9 464 skolēni veica latviešu valodā, bet 2 173 skolēni to pildīja krievu valodā. Diagnosticējošā darba vidējais vērtējums ir 51%. Savukārt diagnosticējošo darbu 3. klases matemātikā latviski veica 1 954 skolēni, bet krievu valodā - 284 skolēni. Diagnosticējošā darba vidējais rezultāts ir 60%. 

Diagnosticējošie darbi sastāvēja no vairākiem uzdevumu tipiem, testveida uzdevumi tika laboti automātiski, savukārt atbildes uz pārējiem jautājumiem vērtēja skolotājs. Tiklīdz uzdevumu vērtēšana bija noslēgta, Uzdevumi.lv sistēma automātiski veica skolēnu rezultātu apkopošanu un nosūtīšanu Valsts izglītības satura centram, tādējādi skolotājam atvieglojot darbu, ietaupot laiku un izslēdzot iespēju kļūdīties datu ievadē.

Pateicoties digitālā formāta priekšrocībām, tiešsaistes darbi dod papildus iespējas skolēnu rezultātu analīzē - darbiem ir iespējams noteikt vidējo izpildes laiku un risināšanas ilgumu katram no uzdevumiem. Papildus Uzdevumi.lv sistēma ļauj analizēt skolēnu paradumus, kā tiek pārskatīti un laboti uzdevumi pirms darba iesniegšanas. Izmantojot šos datus, VISC var veikt padziļinātu diagnosticējošā darba analīzi, kas palīdz novērtēt ne vien skolēnu zināšanas, bet arī paša darba un tajā iekļauto uzdevumu kvalitāti.

Pēc darba izpildes skolotāji tika aicināti novērtēt tiešsaistes darba tehnisko un organizatorisko pusi. Aptaujā 97% skolotāju norādīja, ka vēlētos organizēt diagnosticējošo darbu izpildi tiešsaistē arī turpmāk tieši mācību vadības platformā Uzdevumi.lv. Skolotāji izcēla tādas tiešsaistes darba priekšrocības kā laika un skolas resursu ietaupījums, automātiska testveida uzdevumu vērtēšana un automātiska skolēnu rezultātu pārsūtīšana VISC. 

Uzdevumi.lv un VISC sadarbības modelis ir bezatlīdzības - ieguldījumu darbu digitalizēšanā un tiešsaistes darbu norises organizēšanā Uzdevumi.lv sedz no uzņēmuma līdzekļiem.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav