Kuldīgas novadā skolas aktīvi izmanto digitālos mācību resursus

Digitālie mācību līdzekļi un tehnoloģijas izglītības procesā ir ienākuši uz visiem laikiem. Skolotāji arvien pilnveido savas digitālās prasmes, savukārt skolēni mācās informācijas tehnoloģijas izmantot jēgpilni. Sabiedrība Tilde ir apkopojusi datus par zinību resursa letonika.lv lietojumu 2021. gadā. Kuldīgas novada skolotāji un skolēni ir starp Kurzemē aktīvākajiem šī digitālā mācību līdzekļa izmantotājiem.  

Aizvadītajā gadā resurss letonika.lv (www.letonika.lv) ir palīdzējis mācībās 9 Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestādēs. Visaktīvākā, ņemot vērā skolēnu skaitu, ir bijusi Turlavas pamatskola – pierādot, ka digitālos mācību līdzekļus mācību procesā veiksmīgi integrēt var arī neliela pamatskola. Skolas pedagogi un skolēni Letonikas resursus 2021. gadā ir izmantojuši vairāk nekā 3 000 reižu. Savukārt Kuldīgas Centra vidusskola šo resursu ir izmantojusi visbiežāk – 6 200 reižu. Starp novada aktīvākajām skolām ir arī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola un V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola. Savukārt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums ir viens no aktīvākajiem resursa izmantotājiem Latvijas profesionālo izglītības iestāžu vidū. Letonika ir mācību līdzeklis, kas vairāk noder humanitāro mācību priekšmetu apguvei. Tādēļ īpaši ir jāuzteic šo skolu latviešu valodas un literatūras skolotāji un bibliotekāri, kuri ir pilnveidojuši digitālās prasmes un spējuši veiksmīgi integrēt digitālos resursus mācību procesā. Tas nebūtu iespējams bez skolas vai pašvaldības atbalsta, nodrošinot iespēju, ka arī humanitāro priekšmetu stundās un mājas uzdevumu veikšanā skolotāji un skolēni var piekļūt digitāliem tiešsaistes materiāliem.  

To, ka kvalitatīvs digitālais mācību saturs ir nepieciešams skolās, apstiprina arī dati par letonika.lv lietojumu: pagājušā gada laikā letonika.lv noderēja vairāk nekā 33 tūkstošiem skolotāju un skolēnu no 539 skolām visā Latvijā. Visvairāk tika pieprasīts tāds saturs kā daiļliteratūra, vārdnīcas, citi valodu resursi un dažādos formātos izmantojamas darba lapas. Īpaši latviešu valodas, literatūras un kultūrvēstures jomā.   

Letonika šogad ir papildinājusi mācību materiālu klāstu, piedāvājot jaunas iespējas – tostarp radot pirmos latviešu literatūras virtuālos asistentus. Tas noteikti palīdzēs daudziem skolotājiem vēl efektīvāk izmantot IKT mācību procesā. Uz tikšanos mācībās!  

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav