Veikts izglītības nozares izvērtējums Kuldīgas novadā

Publicitātes foto

Kuldīgas novada pašvaldība aicina interesentus iepazīties ar SIA “Dynamic University” izstrādāto izglītības nozares izvērtējumu Kuldīgas novadā.

Uzņēmuma pārstāve Līna Dzene ar izvērtējuma rezultātiem 4. februārī iepazīstināja Kuldīgas novada izglītības iestāžu vadītājus un domes  Izglītības komisijas locekļus, bet 10. februārī plānots pētījuma rezultātus prezentēt Kuldīgas novada domes deputātiem Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēdē.

Izvērtējums izstrādāts pērn no 15. oktobra līdz 29. decembrim. Informācijas apkopojums, situācijas izvērtējums un secinājumi, kas minēti šajā dokumentā, ir balstīti uz dokumentāciju un sekundāro datu izpēti, kā arī aptaujās un intervijās iegūto informāciju.

IZVĒRTĒJUMS