Alsungas pamatskolai sava emblēma

2021. gads Alsungas pamatskolai bijis radošu darbu piepildīts gads. Skolai mainīts tās nosaukums, īstenojot vispārējās pamatizglītības programmu kopumā 80 skolēniem, skola virzījusi saskaņošanai Kuldīgas novada pašvaldībā skolas emblēmu un atbilstoši tai, apstiprinājusi sešas galvenās izglītības iestādes pamatvērtības skolas attīstībai.

Alsungas skola 2009. gadā tika iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā un ir UNESCO asociēto skolu dalībniece. Lai nodrošinātu suitu kultūrtelpai raksturīgo tradīciju ilgtspēju un paaudžu sadarbību to tālāknodošanā, par skolas emblēmu izglītības iestādes padome un skolēnu dome virzīja suitu kultūrai raksturīgo saktu. Tā rotāta ar suitu saktai raksturīgām sešām actiņām, kas sakārtotas vienā rindā un tās virsma ir bronzas krāsā. Skolas emblēma simbolizē suitu kultūrtelpas saglabāšanu un vērtību pārmantojamību, saglabājot suitu identitāti.

Kā zināms, izglītības iestāde līdzās audzināšanai ģimenē, veido skolēna identitāti, kas lielā mērā ietekmē viņa nākotnes iespējas, tāpēc līdzās suitu kultūrtelpai raksturīgo tradīciju saglabāšanai un uzturēšanai, skola šogad arī apstiprinājusi sešas galvenās pamatvērtības  - sadarbība, drosme, talanti, atbildība, uzņēmība un cieņa. Šo vērtību kopums veido vērtību saktu, kurā katrai actiņai atbilst viena iestādes pamatvērtība.

2021. gada nogalē Alsungas pamatskola izteica pateicību par skolas vērtību stiprināšanu 12 personām, kuras ar savu rīcību un labu darbu ir stiprinājušas skolu un tās pamatvērtības. Skolēnu domes pārstāves Paula Kleinhofa (9. klase), Enija Žilinska (9. klase), Diāna Gulbe (7. klase) un Laura Eleonora Oberšate (7. klase) saņēma pateicību par sadarbību skolas pasākumu organizēšanā un īstenošanā. Kristiants Andersons (4. klase) saņēma pateicību par drosmi un nesavtīgu rīcību palīdzot draugam neveiksmē. Puisis pēc paša iniciatīvas uzdāvināja klasesbiedram dzimšanas dienā jaunu skolas somu, jo bija ievērojis, ka viņa soma bija saplīsusi. Aleksis Ratenieks (9. klase) saņēma pateicību par vispusīgu talanta spēju attīstību mācību un ārpusstundu darbā, savukārt skolotāja Dace Dunajeva – par talanta spēju attīstību skolotājas darbā, kas rezultējas 4. klases kolektīva rīcībā un aktīvā darbībā. Linda Sala (5. klase) un Anda Sīle (8. klase) saņēma pateicību par atbildīgu attieksmi un rūpēm par jaunākajām ģimenes atvasēm skolā, māsām sākumskolas 1. un 2. klasē laikā, kad skolēnu vecākiem ir ierobežotas iespējas apmeklēt izglītības iestādi. Agnija Bendzika (9. klase) saņēma pateicību par uzņēmību un atbildīgu attieksmi pret mācībām, savukārt skolas padomes vecāku pārstāve Nataļja Štefaņuka – par uzņēmību skolas emblēmas noformējuma izstrādē. Lauris Savins (4. klase) saņēma pateicību par cieņpilnu un pieklājīgu attieksmi pret skolotājiem un skolas darbiniekiem. Paldies vecākiem par audzināšanu un vērtību nodošanu savām atvasēm!

Mācību semestra noslēgumā atzinību par godprātīgu, labu un teicamu mācību darbu saņēma 20 skolēni. 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav