Bērnus mācībām 1. klasē varēs pieteikt no 1. februāra

Publicitātes foto

Kuldīgas novadā deklarēto bērnu pieteikšanu mācībām 1. klasē izglītības iestādēs plānots uzsākt 1. februārī, informē pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Santa Dubure.

Lēmumu par pieteikšanās kārtību Kuldīgas novada dome pieņems janvāra domes sēdē, kad būs skaidrs, kādi ir valdības turpmākie lēmumi saistībā ar  ārkārtējo situāciju, kas šobrīd valstī izsludināta līdz 2022. gada 11. janvārim.

Sagaidāms, ka noteikumi saglabāsies tādi paši, kā līdz šim. Priekšrocības būs noteiktas bērniem, kuru brāļi un/vai māsas jau mācās konkrētajā izglītības iestādē. Citu pašvaldību iedzīvotājiem šajā laikā izņēmumi pieļaujami konkrētās izglītības iestādes pedagoģisko un tehnisko darbinieku bērniem un bērniem, kuriem konkrētajā skolā mācās brāļi un/vai māsas.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, pašvaldība aicinās vecākus iespēju robežās izmantot elektronisku pieteikšanos un klātienē uz skolām nenākt. Taču, tā kā ne visiem vecākiem ir e-paraksts, tiks pieņemti arī klātienē nogādāti iesniegumi.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav