Pedagoģiskā darba jubilāri

 

Skolotāju konferencē 29. augustā tiks sveikti Kuldīgas novada mācību iestāžu pedagogi, kuriem 2014./2015. mācību gadā aprit 25 un vairāk darba gadu apaļas un pusapaļas jubilejas.

55 darba gadi

 • Vladimirs Osmanovs – Kuldīgas pamatskola.

50 darba gadi

 • Maruta Rozīte – E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola.

45 darba gadi

 • Sniedzīte Grīnberga – Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs,
 • Velta Jūrmale – E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola,
 • Dzintra Blūma – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola.

40 darba gadi

 • Marija Riķīte – Kuldīgas pamatskola,
 • Silvija Ķimse – Kuldīgas Alternatīvā sākumskola,
 • Rita Papēde – Kuldīgas 2. vidusskola,
 • Inese Māzere – Vilgāles pamatskola,
 • Mudīte Sadauska – Vārmes pamatskola,
 • Dagnija Bambāne – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Nadežda Aleksandrova – PIKC Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.

35 darba gadi

 • Inese Freimane – V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija,
 • Ināra Iesalniece – V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija,
 • Jadviga Vingolde – Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs,
 • Anita Gotfridsone – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola,
 • Mirdza Medne – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola,
 • Ligita Mateviča – Ēdoles pamatskola,
 • Aija Robežniece – Vilgāles pamatskola,
 • Gunta Jankovska – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Dace Pušilova – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Guntis Jankovskis – Kuldīgas novada sporta skola.

30 darba gadi

 • Valdis Augsne – V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija,
 • Ineta Immere – Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs,
 • Maija Švanka – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola,
 • Laila Meirupska – Kuldīgas 2.vidusskola,
 • Gunta Freimane – Turlavas pamatskola,
 • Mudīte Kobeļeva – Turlavas pamatskola,
 • Iveta Eglīte – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Sigita Jirgensone – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Maija Ļeļa – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Daiga Baķe – PII „Ābelīte”.

25 darba gadi

 • Tamāra Jansone – Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs,
 • Ina Ozola – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola,
 • Danute Sīle – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola,
 • Lāsma Balode – Kuldīgas Alternatīvā sākumskola,
 • Sanita Miltoviča – Kuldīgas 2.vidusskola,
 • Sandra Kasakovska – Turlavas pamatskola,
 • Anita Celmiņa – Vārmes pamatskola,
 • Gita Grulle – Vārmes pamatskola,
 • Daiga Lapčinska – Vārmes pamatskola,
 • Astrīda Vilerte – PII „Bitīte”-attīstības centrs,
 • Santa Lapiņa – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Inga Stepe – PII „Ābelīte”,
 • Ingrīda Štobe – PII „Ābelīte”,
 • Elita Asne – PIKC Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums,
 • Inese Baumane – PIKC Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums,
 • Līga Muceniece – PIKC Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums,
 • Vita Strautiņa – PIKC Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Šim rakstam komentāru nav