Izglītības iestādes gatavas darbam

Ik gadu augustā Kuldīgas novada pašvaldības komisija apseko novada izglītības iestādes pirms jaunā mācību gada.

Svarīgi ir iestādes gatavošanu audzēkņu uzņemšanai redzēt uz vietas, uzklausīt jautājumus, viedokļus, informēt par aktuālāko, kā arī plānot turpmākos darbus gan vides uzlabošanā, gan mācību satura pilnveidošanā. Šogad galvenie jautājumi, kas tika pārrunāti – iestāžu fiziskā vide, audzēkņu skaits klasēs un grupās un iestādē kopā, nodrošinājums ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem un atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem, atbalsta personālu.

Dažviet vēl notiek remontdarbi – pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”-attīstības centrā, Kuldīgas 2. vidusskolā, Kuldīgas Centra vidusskolā, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā, Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā, bet mācību gada uzsākšanu tas neaizkavēs. Pēc rekonstrukcijas un remontdarbiem būtiski savu vidi mainījušas pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”, Laidu pamatskola un Kuldīgas pamatskola. Ir remontētas klašu telpas Vilgāles pamatskolā, mācību nodarbību kabineti Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā, ieejas bloks, klašu telpas un pirmsskolas grupas Vārmes pamatskolā.

Skolēnu skaits novada izglītības iestādēs precīzi būs zināms septembra pirmajā nedēļā, bet prognoze liecina, ka 1. klasēs audzēkņu būs vairāk, kopējais skolēnu skaits novada pagastos samazinās, bet pilsētā palielinās. Lai nodrošinātu pirmsskolas un sākumskolas bērnu mācības iespējami tuvāk dzīvesvietai, Basos un Rendā arī turpmāk tiks veidotas apvienotas klases un grupas.

Pedagogi pastāvīgi apmeklē tālākizglītības kursus, lai profesionāli pilnveidotos un paaugstinātu izglītības procesa kvalitāti. Ir svarīgi, lai skolotāji sekotu līdzi savas kvalifikācijas atbilstībai un laikus plānotu profesionālo pilnveidi. Neskaidrību gadījumā visi tiek aicināti vērsties Izglītības nodaļā pie speciālistes Valdas Krauzes.

Septembrī daļa novada izglītības iestāžu saņems pašvaldības sarūpētos datorus informātikas kabinetos. Jau trešo gadu, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas, skolās tiek atjaunota datortehnikas bāze. Procesi sabiedrībā rāda, ka arvien aktuālāks kļūst jautājums par atbalsta personāla komandu katrā izglītības iestādē. Šobrīd tikai dažviet pilsētā ir nokomplektēts atbalsta personāls – psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs, medmāsa, un viņi strādā kā viena komanda. Īpaši aktuāls šis jautājums ir izglītības iestādēs pagastos, arī jau pirmsskolas izglītības pakāpē.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav