Gūst pieredzi Skandināvijas valstīs

Pieredze Skandināvijā
Arhīva foto.

Īstenojot projektu Nr. PA-GRO-1416 “Pieredzes apmaiņa starpnozaru sadarbībā starp valsts un civilo sektoru” Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” ietvaros, no 6. līdz 10. un no 20. līdz 24. septembrim astoņi Kuldīgas novada pašvaldības speciālisti piedalījās pieredzes apmaiņas vizītēs, kuru laikā iepazina vairāku pašvaldību darbu gan Zviedrijā, gan Dānijā. Projektā piedalījās Kuldīgas attīstības aģentūras speciālisti, t. sk. vadītājas vietnieks attīstības plānošanas jomā Kaspars Rasa, uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Elīna Voika, teritorijas plānotāja Līva Meļķe-Tropiņa, vecākā projektu vadītāja Madara Dravniece, kā arī Mākslinieku rezidences projektu koordinatore Juta Kasakovska, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Ričards Sotaks, Būvvaldes transporta infrastruktūras inženieris Andris Megnis un informācijas un tehnoloģiju speciālists Dzintars Vērenieks.

Pieredzes apmaiņa starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm ir minētās programmas pamatā, savukārt projekta galvenais mērķis ir dalīties zināšanās un pieredzē par sadarbību starp valsts un civilo sektoru ar līdzvērtīgu izmēru pašvaldībām Zviedrijā un Dānijā, līdz ar to pašvaldības speciālistiem bija iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas vizītēs, apmeklējot vairākas pašvaldības, to struktūras, sabiedrības un citas iestādes, izprast vietējo pašvaldību aktuālās problēmas dažādu projektu ietvaros un citās ikdienas sfērās. Tāpat bija iespēja iepazīt pašvaldības darba ikdienu un prezentēt savu pašvaldību, pastāstot par Kuldīgas novadu, un dalīties ar savu pieredzi. Pieredzes apmaiņas brauciena neatņemama sastāvdaļa ir arī vietējās kultūras iepazīšana un galveno tūrisma objektu apskate.

Zviedrijā tika plānotas vairākas tikšanās ar Mērbilongas un Kalmāras pašvaldības pārstāvjiem, pieaicinātiem speciālistiem un dažādu nozaru ekspertiem, kuri dalījās savā pieredzē, savukārt Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvji prezentēja Kuldīgas novadu, detalizētāk stāstot par kultūras aktivitātēm, notikušo teritoriālo reformu, atbalsta programmām un dažādiem uzņēmējdarbības atbalsta rīkiem. Tikšanās reizēs īpaši tika pārrunāta pašvaldību un to iestāžu iesaiste iedzīvotāju ikdienā un diskutēts par nākotnes sadarbības veicināšanu ar iedzīvotājiem dažādos aktuālos jautājumos, kā arī  uzzinātas vietējo pašvaldību problēmas un iespējamie risinājumi. Tikšanās reizēs tika iegūta arī detalizēta informācija par Mērbilongas UNESCO pasaules mantojumu un mazo pašvaldību darbu ikdienā. Pašvaldības speciālisti tika iepazīstināti ar dažādiem īstenotiem un procesā esošiem projektiem, piemēram, ar Kalmāras universitātes projektu pie ostas un projektiem, kas tiek īstenoti starp valsts un civilo sektoru.

Dānijā tika aizvadītas tikšanās Guldborgsundas pašvaldības domē, Nikebingas ostā, vairākos būvniecības objektos, kas tiek īstenoti pēc pašvaldības iniciatīvas, Sakskebingas pilsētā, Ųsterbro urbānajā teritorijā, mākslinieku rezidencē, privātā uzņēmumu attīstības teritorijā, biznesa inkubatorā un vairākās pilsētu vecpilsētas zonās. Vizītēs vērtīgi bija uzzināt par Guldborgsundas darbību pēc 2007. gada pašvaldību reformas, kad Guldborgsundas pašvaldība izveidojās, apvienojot 13 pašvaldības vienā, kā arī par dažādu veidu projektiem un esošajiem būvniecības procesiem. Pašvaldības speciālisti tika arī iepazīstināti ar dažiem kultūras projektiem un urbānās kultūras rajoniem, kuros tiek iesaistīti bērni un jaunieši no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, lai caur kultūras aktivitātēm veicinātu to iekļaušanu sabiedrībā. Papildus tam tika apmeklētas arī ar uzņēmējdarbību saistītas teritorijas. Viena no tām – biznesa centrs “Lolland-Falster”, kas strādā līdzīgi kā biznesa inkubators, atbalstot un palīdzot gan attīstīt jaunos uzņēmējus, kuri ir uzņēmējdarbības sākšanas stadijā, gan sniedzot konsultācijas jau esošiem, stabiliem uzņēmumiem, gan sniedzot dažāda veida palīdzību esošiem un jauniem investoriem. Tika apmeklēts arī privāti iniciēts un veidots transporta centrs, kas ir izveidots kā industriālā zona vairāku pakalpojumu sniegšanai. Lielākoties tie ir saistīti ar tehnikas un transporta pakalpojumiem, jo atrodas blakus noslogotai šosejai.

Galvenie gūtie secinājumi pēc pieredzes apmaiņas brauciena uz Zviedriju un Dāniju saistīti ar komunikācijas veidošanu starp publisko un privāto sektoru. Ikvienā idejas izstrādē, procesa organizēšanā un lēmuma pieņemšanā tiek iesaistīta sabiedrība un ņemts vērā tās viedoklis, jo tieši vietējie iedzīvotāji ir gan pašvaldības, gan uzņēmējdarbības sniegtā pakalpojuma lietotāji. Šī iegūtā atziņa ir arī publicēta Guldborgsundas pašvaldības vietējā laikrakstā pēc Kuldīgas novada pašvaldības vizītes.

Komandejums Ziemelvalstis LOGO