Izstrādās Kuldīgas novada izglītības attīstības stratēģiju

IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU
Publicitātes foto

30. septembra domes sēdē nolemts uzsāktKuldīgas novada izglītības attīstības stratēģijas 2021.-2028. gadam izstrādi, piesaistot ārējos ekspertus un izglītības jomas speciālistus. Lai izstrādātu stratēģiju, pašvaldība vispirms sāks ar Kuldīgas novada  izglītības nozares izvērtējumu.

Par Kuldīgas novada izglītības attīstības stratēģijas 2021.-2028. gadam izstrādes vadītāju apstiprināta Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Santa Dubure. Izveidota darba grupa, kuras sastāvā ir pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga, Izglītības nodaļas vadītāja Santa Dubure, Izglītības nodaļas vadītāja vietniece Lilita Mačtama, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktore, domes deputāte Inese Astaševska, domes Izglītības komisijas priekšsēdētāja Indra Tīruma un pašvaldības iestādes “Kuldīgas attīstības aģentūra” vadītāja vietnieks Kaspars Rasa. Stratēģijas mērķis ir nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu izglītību savā teritorijā atbilstoši valsts noteiktajiem mērķiem un personas vajadzībām.

Kuldīgas novadā kopumā šobrīd ir sešas pirmsskolas izglītības iestādes, 15 vispārizglītojošās skolas, piecas profesionālās ievirzes izglītības iestādes un viena interešu izglītības iestāde. Kuldīgā darbojas viena profesionālās izglītības iestāde – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums – un vienas augstākās izglītības iestādes – Latvijas Universitātes – filiāle.   

Pašvaldība nodrošina visiem novada skolu skolēniem no 1. līdz 12. klasei un obligātās pirmsskolas programmas piecus un sešus gadus vecajiem bērniem audzēkņiem siltas un veselīgas brīvpusdienas. Tāpat skolēni ar pašvaldības atbalstu var izmantot iespēju bez maksas nokļūt skolā, uz profesionālās ievirzes vai interešu izglītības nodarbībām.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav