Jaunieši mācās rakstīt un īstenot projektus

JAUNIEŠI MĀCĀS RAKSTĪT UN ĪSTENOT PROJEKTUS

Kuldīgas aktīvo jauniešu biedrība “Sprādziens” no 16. līdz 20. augustam rīkoja piecu dienu apmācības 15 Kuldīgas novada jauniešiem projekta “Grow together” ietvaros sadarbībā ar Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra Kuldīgas Jauniešu māju.

Apmācībās jauniešiem bija iespēja darboties komandās un individuāli, iepazīt Liepājas Valsts tehnikumu, Liepājas studiju un zinātnes centru, nevalstisko organizāciju YOU+. Norisinājās tikšanās ar Kuldīgā zināmiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, kas pastāstīja par savu darba un ikdienas pieredzi. Tāpat tika aizvadītas nodarbības ar neformālās izglītības un jauniešu izaugsmes treneriem. Nodarbību laikā jaunieši apzinājās problēmas un to risinājumus savā novadā, noteica savas stiprās un vājās puses, uzstādīja savus mērķus un apzinājās savas karjeras iespējas. Jaunieši arī kopīgi komandās izstrādāja savus projektus, ko turpmāk līdz novembrim īstenot.

Projektā vēl paredzēts īstenot jauniešu projektus, rīkot tikšanās ar iesaistītajiem pasniedzējiem un kopīgu izvērtējuma tikšanos ar jauniešiem, lai noteiktu projekta laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, kā arī izvērtētu jauniešu īstenotos projektus.

“Grow together” projekta mērķis ir pilnveidot jauniešu kompetences, zināšanas, plānveidību mērķu sasniegšanā, sniegt motivāciju un ieskatu dažādās izglītības iestādēs un biedrību darbībā, veicinot jauniešu vēlmi turpināt mācības izglītības iestādēs.  

Projekts “Grow together” norisinās no šī gada 19. jūlija līdz 19. novembrim. Projekts tapis ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Pumpurs atbalstu.