Skolēniem, kuriem arī vasarā nepieciešams izmantot e-talonu, jāvēršas pašvaldībā

Foto: Kārlis Komarovskis

Pašvaldības Izglītības nodaļa informē, ka e-taloni, ko skolēni izmanto, lai nokļūtu skolā vai uz profesionālās ievirzes vai interešu izglītības nodarbībām tiks bloķēti, un nepieciešamības gadījumā aicinām vērsties Kuldīgas novada Domes informācijas centrā, Baznīcas ielā 1 vai pagastu pārvaldēs ar iesniegumu tos aktivizēt.

Tiem skolēniem, kuriem e-talonus nepieciešams izmantot arī vasarā, lai nokļūtu uz vasaras nometnēm, darba vietu pašvaldības īstenotajā skolēnu nodarbinātības programmā vai skolu, ja pagarināts mācību gads, jāvēršas savā skolā vai pagasta pārvaldē, vai pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, lai e-talona darbību pagarinātu.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav