Starptautiskā konferencē prezentē Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra pieredzi

Publicitātes foto

21. un 21. maijā Ļubļanas “Jarše Jaunatnes māja” organizēja starptautisko konferenci ZOOM vidē “Izaicinājumi darbā ar riska grupas jauniešiem”. Konferencē piedalījās 200 dalībnieki no 16 valstīm. Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra specialās izglītības skolotāja Iveta Diržininka prezentēja izglītības iestādes Erasmus+ projektu pieredzi formālajā izglītībā. Nelielā video par savām aktivitātēm dažādās Erasmus+ mobilitātēs pastāstīja arī 2. kursa audzēknis Agris Baldiņš.

Konferences programma bija sadalīta trīs tēmās: riska grupas jauniešu izglītības iespējas, institucionāla pieeja darbam ar riska grupas jaunatni, formālās un neformālās darba metodes jaunatnes darbā. Sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu izglītošana ir īpašs profesionāls izaicinājums, jo tas ir darbs ar sekām, kas radušās priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas, dažādu atkarību, slimību un citu iemeslu dēļ.

Konferencē tika prezentēti dažādi labās prakses paraugi. Īpaši interesanti bija Henka Persyn (Beļģija) pieredze jauniešu apmaiņas programmu organizēšanā Slovēnijā, Entonija Bela (Beļģija) metodes darbam ar jauniešiem brīvā dabā un Floriana Fangmana (Vācija)kultūras projekti arFrancijas un Vācijas jauniešiem. Divu dienu laikā bija iespēja iepazīties ar vairāk nekā 70 lektoru pieredzi formālajā un neformālajā izglītībā. Eiropas Savienības programmas un finansējums dod iespēju arī riska grupu jauniešiem iesaistīties personības pilnveides radošās meistardarbnīcās un neformālās mācīšanās aktivitātēs, veicinot sociālo iekļaušanu un aktīvu pilsonisko apziņu.

Konferences laikā tika publicēta digitālā platforma, kurā dalībnieki varēja iepazīties ar potenciāliem sadarbības partneriem, lektoru prezentācijām un video. Cerot, ka uzlabosies epidemioloģiskā situācija Eiropā, Slovēnijas konferences organizatori ir uzaicinājuši Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra jauniešus piedalīties grandiozā sporta pasākumā, kurš tiks organizēts 2022. gada vasarā vairāk nekā 300 jauniešiem. Ir paredzētas ne tikai sportiskas aktivitātes, bet arī dažādas mākslas un personības attīstības meistarklases. Ceram uz pozitīvu notikumu attīstības scenāriju, jo katrs šāds projekts un katra aktivitāte, kura vērsta uz atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem, dod iespēju cilvēkiem ar ierobežotām iespējām apgūt jaunas iemaņas, apzināties esošās spējas, rosina iedvesmu tālākai darbībai un attīstībai, rosina jauniešu iniciatīvu, lai sasniegtu sevis izvirzītos mērķus.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav