VASARAS BRĪVLAIKĀ ŠOGAD BŪS IESPĒJA STRĀDĀT ARĪ 19 GADUS VECIEM SKOLĒNIEM

skolenu darbs
Foto: Ričards Sotaks

Šogad pirmo reizi tiks veicināta Kuldīgas novada skolēnu, kuri ir 19 gadus veci, nodarbinātība vasaras brīvlaikā no 1. jūlija līdz 31. augustam. Līdz ar lielo interesi un atsauksmi skolēnu nodarbinātībā, šogad Kuldīgas novada Dome rosināja iekļaut 19 gadus vecus skolēnus, kuri arī spēs apgūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi.

Projekta ietvaros iespēju strādāt un apgūt darba prasmi rindas kārtībā varēs izmantot līdz 30 skolēni, kuri ir 19 gadu veci un kuru dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novadā.

Pasākumos iesaistītie jaunieši strādās vienu mēnesi, četras stundas dienā – kopumā 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību no darba devēja atbilstoši valstī noteiktajai minimālajai stundu tarifa likmei par faktiski nostrādātajām stundām. Skolēniem atlīdzību izmaksā un VSAOI par viņiem veic darba devējs, skolēniem izmaksātās atlīdzības summu un 50 % no izdarīto darba devēja VSAOI summas pēc atskaišu iesniegšanas tiek darba devējam kompensētas no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta.

Savukārt jaunieši darbam vasarā var pieteikties līdz 11. jūnijam (ieskaitot). Aizpildītu pieteikuma anketu jauniešiem jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) informācijas centrā (1. stāvā) vai Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs (pastkastītē).

Noteikumi Nr. 3/2021 Par kārtību, kādā organizējami 19 gadus vecu skolēnu nodarbinātības pasākumi 2021. gada vasaras brīvlaikā Kuldīgas novadā

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav