Noslēgusies apjomīga Kuldīgas 2. vidusskolas telpu pārbūve

kuldigas 2.vidusskola
Foto: Kārlis Komarovskis

Jaunu elpu pēc pārbūves ieguvušas Kuldīgas 2. vidusskolas telpas – noslēgusies visu telpu atjaunošana skolas jaunā korpusa 2. un 3. stāvā un ķīmijas laboratorijas un kabineta pārbūve 1. stāvā. Tādējādi skolēni pēc attālinātajām mācībām varēs atgriezties mūsdienu prasībām atbilstošās un ergonomiskās telpās.

Kuldīgas 2. vidusskolas direktore Guntra Buivida ir gandarīta par modernajām telpām: “Mēs ļoti priecājamies par rezultātu. Pedagogi nevar sagaidīt to brīdi, kad varēs atgriezties skaistajās telpās. Gaumīgā un modernā vide ļoti piestāv mūsu omulīgajai un draudzīgajai skolas atmosfērai. Lielu paldies es gribu teikt mūsu pašvaldībai un visai būvniecībā iesaistītajai komandai. Tik izcilu sadarbību un attieksmi pret darāmo darbu negadās piedzīvot bieži.”

Projekta vadītāja Madara Dravniece uzsver, ka atjaunošanas darbi bija ilgi gaidīti un to rezultāts ir tiešām acīm tīkams: “Bērni mācās ne tikai no lasītā un dzirdētā, bet arī no vides, kurā uzturas, tāpēc ir tik svarīgi, lai vieta un telpa, kurā tie pavada lielu daļu savas ikdienas būtu sakārtota un pievilcīga. Ceru, ka šīs pārmaiņas palīdzēs jaunajai paaudzei justies labi skolā, apgūt zināšanas un atraisīt radošumu.”

Projekta gaitā sakārtoti skolas jaunā korpusa inženiertīkli, tai skaitā apkures, elektrības un vājstrāvas tīkli, kā arī izveidota moderna centralizētās izziņošanas sistēma. Atjaunošanu piedzīvojuši arī ūdensapgādes tīkli un sanitārie mezgli. Klašu telpas ieguvušas mācību videi atbilstošu apgaismojumu un interjeru, aprīkotas ar iebūvētām mēbelēm un izlietnēm ar siltā ūdens padevi. Īpašas pārvērtības piedzīvojuši ķīmijas un fizikas kabineti. Vizuāli pievilcīgi ir kļuvuši abu stāvu gaiteņi. Tagad tie ieguvuši ne tikai mācību vides prasībām atbilstošu, bet arī funkcionālu dizainu – grīdas segumā iestrādātie rotaļu elementi priecēs mazāko klašu skolēnus, bet sienu apdare ļauj radoši izpausties un izmantot gaiteņus gan mācību procesā, gan radīto darbu ekspozīcijām. Ievērojot kompetenču pieejā balstīta mācību procesa prasības, 2. stāvā ir izveidota arī multifunkcionāla mācību telpa – neliela zāle ar pārvietojamu skatuvīti, kas piemērota gan grupu darbam, gan prezentēšanas iemaņu attīstīšanai.

Šī būvdarbu posma kopējās izmaksas bija 370 572,19 EUR, neskaitot PVN. Darbus veica SIA “Amatnieks” pēc SIA “3D birojs” izstrādātās būvniecības dokumentācijas. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “AB būvniecība”.

Pirms četriem gadiem projekta “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros jau atjaunoja 2. vidusskolas jaunā korpusa 1. stāvu, uzlaboja apsardzes un datortīklu sistēmu, modernizēja vājstrāvas tīklus un izbūvēja videonovērošanu. 1. stāvā pārbūvēja apkures sistēmu, ūdensvada un kanalizācijas tīklus. Papildus atjaunoja sanitāros mezglus – skolēnu tualetes, sporta nodarbību ģērbtuves un dušas telpas. Tāpat izbūvēja visas skolas vēdināšanas sistēmu. Kopumā līdz šim 2. vidusskolas telpu un inženiertīklu atjaunošanā ieguldīti 1,5 miljoni eiro.

Būvdarbi norisinājās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.1.2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 2. kārtas projektā “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, kur tiek atjaunotas trīs Kuldīgas novada skolu telpas. Visu trīs skolu projekta attiecināmo izmaksu apmērs ir 6 191 460,51 EUR. No tiem 3 493 257 EUR ir no Eiropas Savienības ERAF fonda līdzekļiem, 1 888 742,46 EUR – Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma daļa, bet 809 461,05 EUR – valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav