Aizvadīts jauniešu iniciatīvu projekts

jauniešu iniciatīvu projekts

2020. gada ietvaros ir aizvadīts jauniešu iniciatīvu projekts “START&UP”, ko organizēja Kuldīgas aktīvo jauniešu biedrība “Sprādziens”. Projektā tika iesaistīti 20 jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem jeb Kuldīgas novada skolu 7.-12. klašu skolēni. Lai arī šo jauniešu vecums bija diezgan atšķirīgs, tomēr tie kopā spēja sadarboties un virzīties uz kopējiem projekta mērķiem – mācīties motivēt sevi, darboties komandā, veicināt vēlmi turpināt mācības izglītības iestādē, ar neformālās izglītības metodēm veicināja iekļaušanos dažādās jauniešu grupās, kā arī pilnveidoja savu spēju uzņemties pašiniciatīvu ikdienas un mācību mērķu sasniegšanai.

Projekta laikā norisinājās četru dienu apmācības un projekta izvērtējuma tikšanās. Noslēguma tikšanās laikā jaunieši atzina, ka katrs ieguvis daudz jauna no šī piedzīvojuma. Kāds iemācījies darboties komandā, cits ieguvis labu draugu, taču vēl kāds atzina, ka iemācījies dot iespēju arī kādam citam uzņemties līdera pienākumus.

Papildus tam jauniešiem bija iespēja doties pārgājienā, piedalīties sportiskās aktivitātēs, apgūt fotografēšanas iemaņas, uzklausīt vienam otru un izprast to, kā citi jūtas. Katra diena tika noslēgta ar kopīgu dienas sarunu apli, kurā tika apspriests dienā piedzīvotais, iegūtais un nākamajās dienās vēlamais.

Apmācībās tika iesaistīti pieci pasniedzēji, kas visas šīs dienas arī uzturējās kopā ar jauniešiem, sniedza viņiem atbalstu, prasmes un jaunas zināšanas. Arī pasniedzēji šīs apmācības novērtēja kā izdevušās un arī turpmāk nepieciešamas. Kopā ar jauniešiem jau ir radušās idejas nākamajām apmācībām un ieteikumi, kā uzlabot apmācību programmu, kā arī jaunieši ir izteikuši savas vēlmes kādas aktivitātes būtu vairāk nepieciešamas nākamajos projektos.

Projekts “START&UP” tapis ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” PUMPURS atbalstu!

ESF logo rinda

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav