Sākusies Kuldīgas 2. vidusskolas telpu atjaunošana

2 vsk
Foto: Kārlis Komarovskis

Jūlijā noslēgts līgums un sākušies būvdarbi Kuldīgas 2. vidusskolas jaunajā korpusā. Būvdarbus, atjaunojot telpas un veidojot skolā ergonomisku mācību vidi, veiks SIA “Amatnieks” pēc SIA “3D birojs” izstrādātā būvprojekta. Būvuzraudzību nodrošinās SIA “AB būvniecība”.

Pirms trim gadiem projektā “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” jau atjaunoja 2. vidusskolas jaunā korpusa 1. stāvu, uzlaboja apsardzes un datortīklu sistēmu, modernizēja vājstrāvas tīklus un izbūvēja videonovērošanu. Tāpat 1. stāvā pārbūvēja apkures sistēmu, ūdensvada un kanalizācijas tīklus, atjaunojot sanitāros mezglus –skolēnu tualetes, sporta nodarbību ģērbtuves un dušas telpas, kā arī izbūvēja visas skolas vēdināšanas sistēmu. 

Turpinot skolas pārbūvi, tagad sakārtos skolas jaunā korpusa 2. un 3. stāvu, kā arī izveidos modernu centralizētās izziņošanas sistēmu. Būvdarbi norisināsies līdz nākamā gada sākumam, tie izmaksās 370 728,44 EUR, neskaitot PVN. 

Būvdarbi norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.1.2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 2. kārtas projektā “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, kur tiek atjaunotas trīs Kuldīgas novada skolas. Visu trīs skolu projekta attiecināmo izmaksu apmērs ir 6 191 460,51 EUR. No tiem 3 493 257 EUR ir no Eiropas Savienības ERAF fonda līdzekļiem, 1 888 742,46 EUR – Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma daļa, bet 809 461,05 EUR – valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav