Pārtop V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas agrākā sporta zāle

vpkv
Foto: Kārlis Komarovskis

Kamēr skolēni Covid-19 pandēmijas dēļ bija spiesti mācīties mājas apstākļos, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā bija iespējams straujāk veikt plānotos būvdarbus un uzlabojumus.

Skolā tiek īstenots būvprojekts “Multifunkcionālas mācību, pasākumu telpas un ergonomiskas mācību vides izveide Piltenes ielā 25, Kuldīgā”. Darbi tuvojas finiša taisnei – līdz nepazīšanai pārveidota agrākā sporta zāle un atjaunotas vairākas klases. Šobrīd noslēgti līgumi par jaunās multifunkcionālās mācību un pasākumu telpas mēbeļu un iekārtu iegādi, kā arī par modernu iekārtu un ergonomisku mēbeļu piegādi atjaunojamajām klašu telpām. Paredzams, ka darbus pilnībā pabeigs vasaras otrajā pusē. Būvdarbi V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā izmaksās 270 286.78 EUR.

Būvprojekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.1.2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 2. kārtas projekta “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros, kur tiek atjaunotas trīs Kuldīgas novada skolas. Visu trīs skolu projekta attiecināmo izmaksu apmērs ir 6 191 460.51 EUR. 3 493 257.00 EUR ir no Eiropas Savienības ERAF fonda līdzekļiem, 1 888 742.46 EUR – Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma daļa, bet 809 461.05 EUR – valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav