Deju kolektīviem “Austra” un “Austriņa” – etnogrāfiski tautastērpi

Deju kolektīvi
Foto: Krists Jonelis

Biedrība “MESS” īstenojusi LEADER projektu Nr. 19-02-AL31-A019.2202-000006 “Etnogrāfisku Planīcas tautastērpu darināšana deju kolektīviem “Austra” un “Austriņa””. Projektā tapuši 48 meiteņu un 48 puišu tautastērpu komplekti visām vecuma grupām.

Tautisko deju kolektīvu darbība bijusi aktuāla jau kopš Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas dibināšanas. Vienmēr mācību programmā ir iekļautas deju nodarbības visiem skolas audzēkņiem, lai iepazīstinātu kolektīva dalībniekus ar latviešu tautas tradīcijām, kā arī citām plaša spektra zināšanām.

Kopš 2016. gada skolas deju kolektīviem ir nosaukums “Austriņa” (1.-9. klašu grupām) un “Austra” (10. – 12. klašu grupai), jo skolas simbols ir Austras koks. Dejotājiem katru gadu ir iespēja piedalīties deju kolektīvu sadraudzības koncertos citos Latvijas novados, rādot savas prasmes un daloties ar citu kolektīvu dejotājiem. Kolektīviem bijuši koncertbraucieni arī uz ārvalstīm. Deju kolektīvi ar teicamiem rezultātiem piedalījušies Kuldīgas novada deju skatēs, veiksmīgi startējuši un bijuši Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki.

Viens no vissvarīgākajiem aspektiem tautisko deju kolektīva veiksmīgā darbībā ir sakopta un uz vēstures materiāliem pareizi nokomplektēta tautas tērpa valkāšana. Estētiska kvalitāte, higiēnas ievērošana un cieņa pret latviešu un īpaši sava Kuldīgas novada tautas tērpu ir milzīgs ieguvums ne tikai patriotiskās audzināšanas rakursā, bet arī bērna un jaunieša personības izaugsmē.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 30 267,50 EUR, no tām Eiropas Savienības LEADER programmas finansējums 27 240,75 EUR un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums 3026,75 EUR.

Lai raits dejas solis ceļā uz  XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem!

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav