Mācāmies attālināti – stāsts par V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas pieredzi

Mācāmies attālināti
VPKV foto arhīvs.

23. marts – datums, kad ierasto mācību procesu skolā aizstāj mācības attālinātā režīmā. Tas ir jauns pieredzes stāsts arī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas saimei, kurā visi – gan skolotāji, gan skolēni, gan vecāki – nonāk pie jaunām atklāsmēm, jaunas pieredzes, nemitīgiem izaicinājumiem. Vēl nekad skolā nav bijis tik saspringts darba režīms, jo jāmaina ierastā darba kārtība, metodes, jāiemācās atteikties no kaut kā, jo izrādās, ka šajā situācijā tas neder, nedarbojas…

Jau sākumā bija skaidrs, ka sekmīgu attālināto mācību procesu daudzējādā ziņā noteiks pārdomāta plānošana, skolēnu atbildības izjūta, pašdisciplīna, skolotāju digitālās prasmes, kā arī vecāku iesaiste un atbalsts. Mācību grafiku skolēniem saplāno uz nedēļu, ne konkrētam stundu sarakstam. Katras nedēļas noslēgumā “e-klasē” ievieto nākamās nedēļas plānu ar sasniedzamajiem rezultātiem, darāmajiem darbiem, izmantojamajiem resursiem, iespējām saņemt atgriezenisko saiti un konsultācijas mācīšanās procesā, tiešsaistes nodarbību laikiem. Šādā veidā ikviens skolēns, ikkatra ģimene var plānot mācīšanās procesu atbilstoši savām iespējām. Rekordīsā laika sprīdī skolotāji un skolēni ir apguvuši prasmes un veiksmīgi izmanto tiešsaistes platformas mācību stundu, konsultāciju, individuālo nodarbību vadīšanai.

30. maijā bija plānots salidojums, jo svinam mūsu skolas simtgadi. Nu tas atcelts. Cerēsim uz tikšanos nākamgad, kad izremontētajās un no jauna izveidotajās telpās (vecā sporta zāle būs pārtapusi multifunkcionālā centrā) gaidīsim ciemos mūsu absolventus.

Par to, kā šajā nepilnu divu mēnešu laikā veicies mūsu skolas skolēniem, lai stāsta viņi paši.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav