Skolēni jau trīs nedēļas mācās attālināti

dators
Publicitātes foto.

Mūsu novada skolēni un pedagogi jau trīs nedēļas aizvadījuši jaunā režīmā, nodrošinot mācību procesu attālināti. Lai gan tas visiem iesaistītajiem – skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem – ir liels izaicinājums, aptaujātie skolu direktori atzīst, ka darbs norit kopumā sekmīgi.

Kuldīgas Centra vidusskolas direktore Brigita Freija stāsta, ka skolotāji aizvadījuši ļoti intensīvu skolēnu brīvlaika nedēļu, lai sagatavotos attālinātajām mācībām. Direktore atzīst, ka process, ko visi iesaistītie piedzīvo pirmoreiz, tiek rūpīgi plānots. Viņa uzsver, ka nav vienas pareizās receptes, tāpēc skolotāji uztur ciešu saikni ar audzēkņiem un viņu vecākiem un notiek nemitīga pielāgošanās. Skola šobrīd uzsvaru likusi uz kvalitāti, ne kvantitāti. B. Freija ir lepna par skolas audzēkņiem, kuri ar panākumiem piedalījušies valsts mēroga zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī pirmoreiz norisinājusies digitālā vidē.

Arī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktors Mārtiņš Burke-Burkevics stāsta, ka skolotāji brīvlaika nedēļā cītīgi gatavojušies attālinātajām mācībām un īsā laikā apguvuši dažādus jaunus tehniskos risinājumus. Skolotāji izmanto dažādas metodes, tostarp video konferences, ierunātus video rullīšus un citus. Lai skolēni varētu sekmīgi darboties, apzināti tie, kuriem trūkst viedierīču, un nodrošināta to piegāde. Atsauksmes par mācību procesu esot vairāk pozitīvas. Skolēni priecājas, ka ir spējuši ieiet mācību ritmā un uztvert jauno vielu pilnīgi atšķirīgā veidā. Priecīgas būt noderīgas ir arī skolas ēdnīcas darbinieces, kuras nodarbinātas, gatavojot pusdienas novada skolēniem.

Vārmes pamatskolas direktore Agita Grāvere-Prenclava stāsta, ka pirmā attālināto mācību nedēļa atnesusi vairāk stresa gan skolotājiem, gan skolēniem, jo kas tāds piedzīvots pirmoreiz. Dažiem audzēkņiem trūcis viedierīču, bet jautājums ticis atrisināts. Nu visi ir pielāgojušies, un vecāki ar skolotājiem un klašu audzinātājiem sadarbojoties, kā nekad iepriekš, uzteic direktore. Arī vienam otram audzēknim, kurš skolā mēdzis mazliet paslinkot, mācīties attālināti izdodas pat labāk. Lai jaunāko klašu audzēkņiem palīdzētu apgūt jauno vielu, skolotāji izmanto video konferenču iespējas.

Turlavas pamatskolas direktore Lāsma Veigelte uzskata, ka attālinātās mācības kopumā ir ļoti laba pieredze gan bērniem, gan skolotājiem. Klašu audzinātāji daudz runā ar bērniem un vecākiem, un vecāki vairāk novērtē skolotāju darbu. Pedagogi daudz pielieto tehnoloģijas, piemēram, ķīmijas stundas nereti notiek tiešsaistē, sporta skolotāja regulāri sūta audzēkņiem pašas sagatavotus sižetus, radoši strādā angļu valodas skolotāja un citi pedagogi.

Arī Vilgāles pamatskolas direktore Aiga Žīle atzīst, ka principā visi iesaistītie labi tiek galā ar attālinātajām mācībām. Skolotāji strādā pie tā, lai uzdevumi bērniem būtu pēc iespējas saprotamāki. Mācību procesā izmanto gan zināmās platformas, ko lietojuši jau pirms tam – uzdevumi.lv un soma.lv –, gan arī jaunumu tavaklase.lv, kas pieejams arī televīzijā. Skolotāji strādā tiešsaistē, ieraksta stundas materiālu “YouTube” un rīko telefonkonferences.Lielākoties saziņa ar skolēniem notiek caur e-klasi, klasēm ir arī savas “WhatsApp” grupas. Statistika liecinot, ka tie skolēni, kuri cītīgi strādāja skolā, cītīgi strādā arī mājās.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav