Mūzikas skolas audzēkņi aktīvi apgūst mācību vielu

muzikas skola
Foto: Baiba Jūrmale

Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas direktore Andra Zvejniece stāsta, ka ārkārtējās situācijas laikā redz to, ka bērni ļoti labi spēj organizēt sevi attālinātām mācībām, kā arī priecājas par pedagogu mobilitātes spējām.

“Darbs norit ļoti dažādi. Katrs skolotājs ir atradis sev un saviem audzēkņiem pieņemamo veidu, kā strādāt attālināti. Ir pedagogi, kuri strādā no skolas, no savas klases. Ir daļa skolotāju, kuri iespēju robežās tiešsaistē pilnībā cenšas novadīt stundu. Piemēram, viena skolotāja pašlaik tiešsaistē māca vijoļspēli,” stāsta A. Zvejniece.

No 26 pedagogiem pašlaik mūzikas skolā uz vietas ir seši skolotāji, pārējiem visi mācību materiāli un instrumenti ir mājās. “Klavieru stundas ausīm ir patīkamākas, bet ar stīgu instrumentiem ir nedaudz grūtāk. Bērniem jāmācās pašiem tos noskaņot, un stīgu instrumentu, īpaši vijoļu, skaņas tiešsaistē nemaz nav tik patīkamas. Šobrīd pat varbūt esam saviem audzēkņiem un viņu ģimenēm tuvāk. Nu ieraugām, kuram bērnam nav instruments mājās, bet ir noteikti nepieciešams. Dzirdam arī to, kuriem ieteikt noskaņot klavieres, kas ir ļoti svarīgi, lai bērna muzikālā dzirde varētu pilnvērtīgi attīstīties. Reizēm problēmas rada arī interneta traucējumi. Visi sazinās, visi meklē jaunus risinājumus, radoši darbojas. Iesākumā uz šo visu raudzījāmies mazliet skeptiski, bet jāsaka, ka skolotāji ir fleksibli, praktiski un ātrā tempā apgūst un pielieto līdz šim neizmantotās tehnoloģijas,” priecājas skolas vadītāja.

Vairāki skolēni pauduši nožēlu, ka ārkārtējās situācijas dēļ viņiem ies secen eksāmeni specialitātē, kā arī koncerts un izlaidums: “Domāju, ka arī mēs atradīsim iespēju audzēkņiem radoši izpausties, kaut attālināti. Un tad, kad viss šis trakums beigsies, tad uzrīkosim vienu skaistu koncertu. Pat vairākus! Noteikti!”

Taču A. Zvejniece iezīmē – ārkārtējās situācijas laikam noteikti ir arī savi plusi: “Runājot ar skolotājiem, viņi uzsver, ka darbs, strādājot attālināti, rit raitāk. Skolēniem nu ir pietiekami daudz laika, vecāki vairāk iesaistās, palīdz organizēt darbu. Maruta Rozīte man sacīja, ka, viņasprāt, bērni apguvuši lielāku dziesmu apjomu nekā ierasts. Ļoti daudz skolotāju šajā mācību procesā saskata pozitīvo. Tiklīdz situācija tiek pieņemta, tad arī rodas iespējas turpināt darbu. Par to man arī liels prieks, jo viegli jau vienmēr sūdzēties, bet šajā situācijā jau nav ko vainot!”

“Šis laiks mums noteikti iemāca ko jaunu. Gan skolotājiem, gan vecākiem, gan skolēniem. Un man gribas ticēt, ka šis posms, kuru pavadām attālināti, restartēs visu mācību procesu. Manuprāt, arī bērniem šajā laikā bijusi un būs diezgan liela izaugsme. Bērni un vecāki saprot, ka viss būs atkarīgs no viņiem pašiem. Cik liels darbs tiks ieguldīts, tāds būs arī rezultāts,” uzsver A. Zvejniece.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav