Novada olimpiāžu un konkursu uzvarētāji

gramatas

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11., 12. klašu skolēniem 2020. gada 27. janvārī

Olimpiādē piedalījās 18 skolēni no visām novada vidusskolā un PIKC-Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma. Olimpiādes darbus vērtēja divās klašu grupās.

11. klašu grupa: 1. vieta – Vanesa Pirina (Kuldīgas Centra vsk., sk. Sanita Vickope, Ilze Roberta), 2. vieta – Kristīne Grīnberga (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Daiga Strupule-Buka), 3. vieta – Anta Abersone (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Aiga Moļņika).

12. klašu grupa: 1. vieta – Paula Astiča, 2. vieta – Vendija Maslobojeva (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Zanda Miķelsone), 3. vieta – Marta Laizāne (Kuldīgas Centra vsk., sk. S. Vickope). Atzinību saņēma Paula Tīruma (Kuldīgas Centra vsk., sk. S. Vickope).

Ekonomikas olimpiāde 2020. gada 29. janvārī

Olimpiādē piedalījās 13 skolēni no Kuldīgas Centra, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību un V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas.

1. vieta – Paula Tīruma (Kuldīgas Centra vsk., sk. Krists Felš-Milbergs), 2. vieta – Aksels Agris Vēvers, 3. vieta – Kristiāna Anna Lādena (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Aiga Moļņika). Atzinības saņēma Paula Astiča (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Daina Grīna) un Kārlis Zvejnieks (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. A. Moļņika).

Ķīmijas olimpiāde 9.–12.klašu skolēniem 2020. gada 4. februārī

Olimpiādē piedalījās 28 skolēni no visām novada vidusskolām. Olimpiādes darbi tika vērtēti četrās klašu grupās.

9.klašu grupa: 1. vieta – Megija Vaselāne (Kuldīgas Centra vsk., sk. Silvija Bergmane), 2. vieta – Mārtiņš Stebulis (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Ināra Iesalniece), 3. vieta – Agnija Paula Zvingule (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Ilze Ose).

10. klašu grupa: 1. vieta – Ralfs Pīpītis (Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Iesalniece), 2. vieta – Nils Zīle (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. I. Ose), 3. vieta – Mārsija Ieva Jurēvica (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. I. Ose).

11.klašu grupa: 1.vieta – Enija Grēta Fiļippova, 2. vieta – Kristīne Grīnberga (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. I. Iesalniece), 3. vieta – Pēteris Patriks Jefimovs (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. I. Ose).

12. klašu grupa: 1. vieta – Kristaps Mikāls, 2. vieta – Arvis Krickis, 3. vieta – Marta Laizāne (Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Iesalniece).

Matemātikas olimpiāde 3. klašu skolēniem 2020. gada 5. februārī

Olimpiādē piedalījās 14 skolēni no visām novada vidusskolām, Ēdoles, Turlavas un Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas.

1. vieta – Mērija Anna Mazūre (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk.

Lāsma Balode), 2. vieta – Elīza Elizabete Skuška (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Dace Līniņa) un Karīna Jeļisejeva (Kuldīgas Centra vsk., sk. Ilona Valkovska), 3. vieta – Dita Tīsa (Z. A.

Meierovica Kabiles psk., sk. Anita Zēberga). Atzinības saņēma Undīne Balode (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. D. Līniņa) un Anna Tropiņa (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Marika Šulce).

Matemātikas olimpiāde 5.–8.klašu skolēniem 2020. gada 14. februārī

Olimpiādē piedalījās 76 skolēni no visām novada skolām. Olimpiādes darbus vērtēja četrās klašu grupās.

5. klašu grupa: 1. vieta – Petra Agija Lasmane (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Dace Zomerovska), 2. vieta – Ernests Joksts (Z. A. Meierovica Kabiles psk., sk. Ance Bergmane), 3. vieta – Gustavs Gluškovs (Kuldīgas Centra vsk., sk. Krists Felš-Milbergs). Atzinības saņēma Toms Umbraška (Kuldīgas Centra vsk., sk. Liene Mūrniece), Elizabete Dravniece (Kuldīgas Centra vsk., sk. K. Felš-Milbergs), Marta Dārziņa, Endžija Annija Meņģe (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Laine Līce), Dāvis Lūciņš (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. D. Zomerovska) un Jēkabs Krūmiņš (Vārmes psk., sk. Gita Grulle).

6. klašu grupa: 1. vieta – Valters Jūrmalis (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. D. Zomerovska), 2. vieta – Una Undīne Bliska (Kuldīgas 2. vsk., sk. Pēteris Kairišs), 3. vieta – Alise Ābolte (Kuldīgas Centra vsk., sk. Santa Lapiņa). Atzinības saņēma Anete Rūtenberga (Kuldīgas Centra vsk., sk. Inta Vaselāne), Katrīna Stjopočkina, Aleksandrs Roberts Zītars (Kuldīgas Centra vsk., sk. S. Lapiņa).

7. klašu grupa: 1. vieta – Ulla Januša (Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Vaselāne), 2. vieta – Kristers Rudziks (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Gunta Jankovska), 3. vieta – Laura Vanaga (Kuldīgas Centra vsk., sk. Maruta Birzniece).

8. klašu grupa: 1. vieta – Dana Lība Blūma (Z. A. Meierovica Kabiles psk., sk. A. Bergmane), 2. vieta – Kristiāna Leismane (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. D. Zomerovska) un Monta Montvida (Kuldīgas 2. vsk., sk. Sandra Ķergalve), 3. vieta – Sandris Kovaljonoks-Antons (Kuldīgas 2. vsk., sk. S. Ķergalve) un Elīza Apine (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Aelita Kāla).

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7. klašu skolēniem 2020. gada 17. februārī

Olimpiādē piedalījās 21 skolēns no visām novada vidusskolām, Vārmes, Turlavas, Laidu un Ēdoles pamatskolas.

1. vieta – Nikola Lauraitīte (Laidu psk., sk. Maija Muižarāja), 2. vieta – Kate Krauze (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Rita Kunga) un Laura Vanaga (Kuldīgas Centra vsk., sk. Ilze Roberta), 3. vieta – Monta Uzare (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Marika Reiha). Atzinības saņēma Elīna Pulture (Turlavas psk., sk. Ivrita Antonoviča), Niks Ričards Odiņš (Laidu psk., sk. M. Muižarāja), Jasmīna Jaunzeme (Ēdoles psk., sk. Inita Valmunska).

2020. gada 17. februārī notika Dzimtās valodas dienai veltīts novada latviešu valodas konkurss5., 6. klašu skolēniem.

Konkursā piedalījās 13 komandas no visām novada skolām.

1. vietu ieguva Laidu pamatskolas komanda (Melanija Elme Gulbe, Samanta Kņukšta, Ivo Rozenbergs, Oksana Babicka, sk. Maija Muižarāja), 2. vietu ieguva Kuldīgas Centra vidusskolas komanda (Katrīna Sināte, Amanda Bredovska, Anete Rūtenberga, Daniela Medne, sk. Krista Dēvita), 3. vietu ieguva Kuldīgas 2. vidusskolas komanda (Gatis Pavārs, Aleksis Lastovskis, Linda Krastiņa, Una Undīne Bliska, sk. Ligita Mežkalne un Anda Svilpe).

Krievu valodas olimpiāde 8. klašu skolēniem 2020. gada 19. februārī

Olimpiādē piedalījās 26 skolēni no visām novada vidusskolām, Laidu, Vārmes, Turlavas un Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas.

1. vieta – Kerida Šefanovska (Kuldīgas 2. vsk., sk. Irina Stikuta), 2. vieta – Aleksandrs Gailītis, (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Natalia Rozentale), 3. vieta – Viktorija Anosova (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Svetlana Djageļa). Atzinības saņēma Karīna Kiričko (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Agnese Kārkliņa), Annamarija Jirgensone (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. S.  Djageļa), Katrīna Stepanova, Daniils Dominiks Štrāls (Kuldīgas Centra vsk., sk. Jana Liņķe), Artūrs Zeltiņš (Kuldīgas 2. vsk., sk. I. Stikuta).

Mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde 6., 7.klašu skolēniem 2020. gada 20. februārī

Olimpiādē piedalījās 11 skolēni no Kuldīgas Centra, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Ēdoles, Turlavas, Vārmes, Vilgāles un Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas.

1. vieta – Laurijs Sāmietis (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Andris Lagzdiņš), 2. vieta – Niks Lācis (Vārmes psk., sk. Aivars Ērglis), 3. vieta – Dāvis Drukmanis (Kuldīgas Centra vsk., sk. Toms Fogels). Atzinības saņēma Linards Podkalns (Z. A. Meierovica Kabiles psk., sk. Rihards Lasmanis), Andis Mārtiņsons (Ēdoles psk., sk. Aigars Blūms).

Ģeogrāfijas olimpiāde 10. – 12. klašu skolēniem, 2020. gada 13. februārī

Olimpiādē piedalījās 13 skolēni no visām novada vidusskolām.

1. vieta – Kristaps Mikāls (Kuldīgas Centra vsk., sk. Iveta Eglīte), 2. vieta – Ivo Dzērve (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Māra Lagzdiņa), 3. vieta – Arvis Krickis (Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Eglīte). Atzinības saņēma Toms Blāķis (Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Eglīte) un Mārsija Ieva Jurēvica (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Santa Zeidaka).

Mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde 8., 9. klašu skolēniem, 2020. gada 4. martā

Olimpiādē piedalījās 13 skolēni no visām novada skolām, izņemot Vilgāles pamatskolu.

1. vieta – Mārtiņš Lēmanis (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Andris Lagzdiņš), 2. vieta – Adrians Vītols (Z. A. Meierovica Kabiles psk., sk. Rihards Lasmanis), 3. vieta – Mārtiņš Gailums (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Rihards Lasmanis). Atzinības saņēma Pēteris Melbārdis (Ēdoles psk., sk. Aigars Blūms), Ralfs Vīgants un Edgars Vikštrēms (Kuldīgas Centra vsk., sk. Toms Fogels).

Kulturoloģijas olimpiāde, 2020. gada 5. martā

Olimpiādē piedalījās 11 skolēni no Kuldīgas Centra un Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas.

1. vieta – Elizabete Rublāne (Kuldīgas Centra vsk., sk. Antra Spuļģe), 2. vieta – Nils Zīle (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Maija Švanka) un Ernests Vēzis (Kuldīgas Centra vsk., sk. A.Spuļģe), 3. vieta – Lineta Zīberga (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. M. Švanka).

Vizuālās mākslas olimpiāde, 2020. gada 9. martā

Olimpiādē piedalījās 54 skolēni no visām novada skolām, izņemot Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolu. Olimpiādes darbus vērtēja piecās klašu grupās.

1., 2. klašu grupa:

1. vieta – Ieva Eglīte (Ēdoles psk., sk. Daina Jercuma), 2. vieta – Klinta Mineika (Kuldīgas 2. vsk., sk. Laura Čakle), 3.vieta – Madara Vanaga (Vilgāles psk., sk. Alda Stūrīte).

3., 4. klašu grupa:

1. vieta – Gundega Bensone (Vilgāles psk., sk. A.Stūrīte, sk. Mākslas skolā Monta Plaude), 2. vieta – Kate Megne (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Ilona Incenberga), 3. vieta Marta Berķe (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. M. Plaude, sk. Mākslas skolā Inga Vīksna, Danute Sīle) un Rihards Zībergs (Turlavas psk., sk. Lauma Astra Grīnvalde).

5., 6. klašu grupa:

1. vieta – Ance Gūtmane (Kuldīgas Centra vsk., sk. Ausma Grundmane), 2. vieta – Maksimilians Brazovskis (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk., M. Plaude, sk. Mākslas skolā M. Plaude, I. Pūce, L. A. Grīnvalde, D.Sīle), 3. vieta – Alise Hartmane (Kuldīgas 2. vsk., sk. Ivonna Zīverte).

7., 8. klašu grupa:

1. vieta – Viktorija Prauliņa (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Agnese Melne), 2. vieta – Marta Martina Druva (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. I. Pūce, sk. Mākslas skolā M. Plaude, I. Pūce, D. Sīle), 3. vieta – Solvita Baltaiskalna (Ēdoles psk., sk. Aiga Ciekale).

9. – 12. klašu grupa:

1. vieta – Amanda Pērkone (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. A.Melne), 2. vieta – Miks Olafs Matevičs (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. I. Pūce), Paula Mellenberga (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. A. Melne), 3. vieta – Annija Estere Vītoliņa (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. I. Pūce).

2020. gada 11. martā notika novada konkurss 8. klašu skolēniem “Latvijas dārgumi un vērtības”.Konkursā piedalījās 10 komandas no Kuldīgas 2., Kuldīgas Centra, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Laidu, Turlavas, Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas. 1. vietu ieguva V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas komanda (Džuljeta Katrīna Skujāne, Mārtiņš Aļijevs, Sanija Robežniece, Renāte Treimane, sk. Marta Pujāte), 2. vietu ieguva Kuldīgas Centra vidusskolas komanda (Samanta Līberga, Sabīne Ozollapa, Viktorija Doniņa, Elizabete Savoņi, sk. Antra Spuļģe), 3. vietu ieguva Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas komanda (Dana Lība Blūma, Ksenija Balode, Ance Podkalne, Adrians Vītols, sk. Irina Graudiņa).

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav