Pirmsskolas skolotāju palīgi mācās

Publicitātes foto.

2020. gada 25. februārī un 3. martā pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” notika kursi “Bērnu temperaments: bioloģiski noteikto individuālo uzvedības izpausmju pamats” novada pirmsskolas skolotāju palīgiem.

Kursus vadīja Latvijas Universitātes psiholoģijas bakalaura studiju programmas direktore dr.psych. Anika Miltuze.

Kursu mērķis pilnveidot skolotāju palīgu izpratni par pirmsskolas vecuma bērnu bioloģiski noteiktām uzvedības īpatnībām un piedāvāt praktiskus ieteikumus temperamenta individuālo izpausmju atpazīšanai un regulēšanai bērna uzvedībā.

Kursu dalībnieki atzina, ka kursos tika pilnveidota profesionālā kompetence, apgūtas prasmes atpazīt temperamenta lomu bērna uzvedībā un izglītības procesā turpmākajā darbā.

Kursus organizēja Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļa.