Novada olimpiāžu un konkursu uzvarētāji

gramata
Publicitātes foto.

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11., 12. klašu skolēniem 2020. gada 27. janvārī

Olimpiādē piedalījās 18 skolēni no visām novada vidusskolā un PIKC-Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma. Olimpiādes darbus vērtēja divās klašu grupās.

11. klašu grupa: 1. vieta – Vanesa Pirina (Kuldīgas Centra vsk., sk. Sanita Vickope, Ilze Roberta), 2. vieta – Kristīne Grīnberga (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Daiga Strupule-Buka), 3. vieta – Anta Abersone (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Aiga Moļņika).

12. klašu grupa: 1. vieta – Paula Astiča, 2. vieta – Vendija Maslobojeva (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Zanda Miķelsone), 3. vieta – Marta Laizāne (Kuldīgas Centra vsk., sk. S. Vickope). Atzinību saņēma Paula Tīruma (Kuldīgas Centra vsk., sk. S. Vickope).

Ekonomikas olimpiāde 2020. gada 29. janvārī

Olimpiādē piedalījās 13 skolēni no Kuldīgas Centra, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību un V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas.

1. vieta – Paula Tīruma (Kuldīgas Centra vsk., sk. Krists Felš-Milbergs), 2. vieta – Aksels Agris Vēvers, 3. vieta – Kristiāna Anna Lādena (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Aiga Moļņika). Atzinības saņēma Paula Astiča (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Daina Grīna) un Kārlis Zvejnieks (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. A. Moļņika).

Ķīmijas olimpiāde 9.–12.klašu skolēniem 2020. gada 4. februārī

Olimpiādē piedalījās 28 skolēni no visām novada vidusskolām. Olimpiādes darbi tika vērtēti četrās klašu grupās.

9.klašu grupa: 1. vieta – Megija Vaselāne (Kuldīgas Centra vsk., sk. Silvija Bergmane), 2. vieta – Mārtiņš Stebulis (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Ināra Iesalniece), 3. vieta – Agnija Paula Zvingule (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Ilze Ose).

10. klašu grupa: 1. vieta – Ralfs Pīpītis (Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Iesalniece), 2. vieta – Nils Zīle (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. I. Ose), 3. vieta – Mārsija Ieva Jurēvica (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. I. Ose).

11.klašu grupa: 1.vieta – Enija Grēta Fiļippova, 2. vieta – Kristīne Grīnberga (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. I. Iesalniece), 3. vieta – Pēteris Patriks Jefimovs (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. I. Ose).

12. klašu grupa: 1. vieta – Kristaps Mikāls, 2. vieta – Arvis Krickis, 3. vieta – Marta Laizāne (Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Iesalniece).

Matemātikas olimpiāde 3. klašu skolēniem 2020. gada 5. februārī

Olimpiādē piedalījās 14 skolēni no visām novada vidusskolām, Ēdoles, Turlavas un Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas.

1. vieta – Mērija Anna Mazūre (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Lāsma Balode), 2. vieta – Elīza Elizabete Skuška (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Dace Līniņa) un Nensija Migoviča (Kuldīgas Centra vsk., sk. Ilona Valkovska), 3. vieta – Dita Tīsa (Z. A. Meierovica Kabiles psk., sk. Anita Zēberga). Atzinības saņēma Undīne Balode (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. D. Līniņa) un Anna Tropiņa (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Marika Šulce).

Matemātikas olimpiāde 5.–8.klašu skolēniem 2020. gada 14. februārī

Olimpiādē piedalījās 76 skolēni no visām novada skolām. Olimpiādes darbus vērtēja četrās klašu grupās.

5. klašu grupa: 1. vieta – Petra Agija Lasmane (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Dace Zomerovska), 2. vieta – Ernests Joksts (Z. A. Meierovica Kabiles psk., sk. Ance Bergmane), 3. vieta – Gustavs Gluškovs (Kuldīgas Centra vsk., sk. Krists Felš-Milbergs). Atzinības saņēma Toms Umbraška (Kuldīgas Centra vsk., sk. Liene Mūrniece), Elizabete Dravniece (Kuldīgas Centra vsk., sk. K. Felš-Milbergs), Marta Dārziņa, Endžija Annija Meņģe (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Laine Līce), Dāvis Lūciņš (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. D. Zomerovska) un Jēkabs Krūmiņš (Vārmes psk., sk. Gita Grulle).

6. klašu grupa: 1. vieta – Valters Jūrmalis (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. D. Zomerovska), 2. vieta – Una Undīne Bliska (Kuldīgas 2. vsk., sk. Pēteris Kairišs), 3. vieta – Alise Ābolte (Kuldīgas Centra vsk., sk. Santa Lapiņa). Atzinības saņēma Anete Rūtenberga (Kuldīgas Centra vsk., sk. Inta Vaselāne), Katrīna Stjopočkina, Aleksandrs Roberts Zītars (Kuldīgas Centra vsk., sk. S. Lapiņa).

7. klašu grupa: 1. vieta – Ulla Januša (Kuldīgas Centra vsk., sk. I. Vaselāne), 2. vieta – Kristers Rudziks (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Gunta Jankovska), 3. vieta – Laura Vanaga (Kuldīgas Centra vsk., sk. Maruta Birzniece).

8. klašu grupa: 1. vieta – Dana Lība Blūma (Z. A. Meierovica Kabiles psk., sk. A. Bergmane), 2. vieta – Kristiāna Leismane (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. D. Zomerovska) un Monta Montvida (Kuldīgas 2. vsk., sk. Sandra Ķergalve), 3. vieta – Sandris Kovaljonoks-Antons (Kuldīgas 2. vsk., sk. S. Ķergalve) un Elīza Apine (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Aelita Kāla).

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7. klašu skolēniem 2020. gada 17. februārī

Olimpiādē piedalījās 21 skolēns no visām novada vidusskolām, Vārmes, Turlavas, Laidu un Ēdoles pamatskolas.

1. vieta – Nikola Lauraitīte (Laidu psk., sk. Maija Muižarāja), 2. vieta – Kate Krauze (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Rita Kunga) un Laura Vanaga (Kuldīgas Centra vsk., sk. Ilze Roberta), 3. vieta – Monta Uzare (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Marika Reiha). Atzinības saņēma Elīna Pulture (Turlavas psk., sk. Ivrita Antonoviča), Niks Ričards Odiņš (Laidu psk., sk. M. Muižarāja), Jasmīna Jaunzeme (Ēdoles psk., sk. Inita Valmunska).

2020. gada 17. februārī notika Dzimtās valodas dienai veltīts novada latviešu valodas konkurss5., 6. klašu skolēniem.

Konkursā piedalījās 13 komandas no visām novada skolām.

1. vietu ieguva Laidu pamatskolas komanda (Melanija Elme Gulbe, Samanta Kņukšta, Ivo Rozenbergs, Oksana Babicka, sk. Maija Muižarāja), 2. vietu ieguva Kuldīgas Centra vidusskolas komanda (Katrīna Sināte, Amanda Bredovska, Anete Rūtenberga, Daniela Medne, sk. Krista Dēvita), 3. vietu ieguva Kuldīgas 2. vidusskolas komanda (Gatis Pavārs, Aleksis Lastovskis, Linda Krastiņa, Una Undīne Bliska, sk. Ligita Mežkalne un Anda Svilpe).

Krievu valodas olimpiāde 8. klašu skolēniem 2020. gada 19. februārī

Olimpiādē piedalījās 26 skolēni no visām novada vidusskolām, Laidu, Vārmes, Turlavas un Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas.

1. vieta – Kerida Šefanovska (Kuldīgas 2. vsk., sk. Irina Stikuta), 2. vieta – Aleksandrs Gailītis, (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Natalia Rozentale), 3. vieta – Viktorija Anosova (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Svetlana Djageļa). Atzinības saņēma Karīna Kiričko (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Agnese Kārkliņa), Annamarija Jirgensone (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. S.  Djageļa), Katrīna Stepanova, Daniils Dominiks Štrāls (Kuldīgas Centra vsk., sk. Jana Liņķe), Artūrs Zeltiņš (Kuldīgas 2. vsk., sk. I. Stikuta).

Mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde 6., 7.klašu skolēniem 2020. gada 20. februārī

Olimpiādē piedalījās 11 skolēni no Kuldīgas Centra, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Ēdoles, Turlavas, Vārmes, Vilgāles un Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas.

1. vieta – Laurijs Sāmietis (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Andris Lagzdiņš), 2. vieta – Niks Lācis (Vārmes psk., sk. Aivars Ērglis), 3. vieta – Dāvis Drukmanis (Kuldīgas Centra vsk., sk. Toms Fogels). Atzinības saņēma Linards Podkalns (Z. A. Meierovica Kabiles psk., sk. Rihards Lasmanis), Andis Mārtiņsons (Ēdoles psk., sk. Aigars Blūms).

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav