Stipendijas Kuldīgas novada talantīgajiem jauniešiem izglītības iegūšanai un studijām

Kuldīgas novada Dome līdz 16. jūnijam pieņems pieteikumus konkursā par stipendiju Kuldīgas novada talantīgajiem jauniešiem izglītības iegūšanai un studijām.

Plānots, ka arī 2014./2015. mācību gadā tiks piešķirtas astoņas stipendijas mācībām pilna laika studijās Latvijā akreditētā augstskolas 1. kursā. Katra stipendija ir EUR 70 mēnesī, ko izmaksā no septembra līdz jūnijam (šos abus mēnešus ieskaitot), kopā 10 mēnešus. Lai iegūtu stipendiju, kandidāta deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novadā, vidējai atzīmei jābūt 7,5 un augstākai, kā arī jāatbilst vēl kādam no šiem noteikumiem: kandidāts ir no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes; kandidāts ir bārenis; kandidātu audzina viens no vecākiem; kandidāts ir no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērni līdz 18 gadiem); kandidātam ir panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs (vidusskolas periodā).

Finansējums stipendijai paredzēts noKuldīgas novada pašvaldības ziedojumu kontā ieskaitītā mērķziedojuma.

Dokumenti jāiesniedz personīgi Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Tālrunis informācijai – Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļa 63350076.

Konkursa nolikums

Pieteikums

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav