Bezmaksas individuālas konsultācijas skolēniem

pumpurs

Kuldīgas novada pašvaldība no 2017. gada nogales īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0./16/I/001. Sabiedrībā projektu bieži pazīst pēc nosaukuma PuMPuRS. Projekta mērķis ir sekmēt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas samazināšanu, sniedzot 5. – 12. klašu skolēniem un 1. – 4. kursu audzēkņiem individuāli nepieciešamo atbalstu. Sākot no 2019./2020. mācību gada, projekts tiek īstenots visās Kuldīgas novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās.

Projekta ietvaros skolēni var saņemt šādu atbalstu:

  • Individuālās konsultācijas* un/vai konsultatīvo atbalstu** (pedagogs (arī pensionētais vai topošais), psihologs, pedagoga palīgs, logopēds, sociālais pedagogs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents vai ergoterapeits).
  • Kompensācijas par sabiedriskā transporta biļetēm, naktsmītnēm, ēdināšanu, individuālajiem mācību līdzekļiem, individuālās lietošanas priekšmetiem un speciālo transportu.

*Individuālas (skolēns un speciālists 1:1) konsultācijas mācību priekšmetos vai atbalsta personāla (piemēram, sociālais pedagogs, psihologs) konsultācijas, kuras skolēni šo speciālistu vadībā var saņemt papildus skolu grafikos paredzētajām konsultācijām.

**Saruna, kas vērsta uz skolēna vērtību, uzvedības un attieksmju veidošanu problēmu situāciju gadījumā.

Sīkāku informāciju par atbalsta iespējām var saņemt izglītības iestāžu administrācijā, pie klašu audzinātājiem vai Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļā (Santa Japeniņa, tālr. 28616222). Sīkāka informācija par projektu ir atrodama www.pumpurs.lv.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav