Novada olimpiāžu un konkursu uzvarētāji

olimpiade
Publicitātes foto.

Angļu valodas olimpiāde 10., 12. klašu skolēniem, 2019. gada 29. oktobrī

Olimpiādē piedalījās 28 skolēni no visām novada vidusskolā un PIKC – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma.

 • 1.vieta – Arvis Krickis (Kuldīgas Centra vsk., sk. Līga Lapsa),
 • 2.vieta – Valērijs Jēkabsons (PIKC – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums,sk. Inese Reisa),
 • 3.vieta – Paula Astiča (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Vineta Pērkone).

Atzinības saņēma Kristīne Vējkāja, Amanda Grazde-Grazna (Kuldīgas Centra vsk., sk. Linda Legeza), Kristiāna Anna Lādena (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Agita Zubriļena), Laura Kleinhofa (PIKC – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, sk. Aija Rutule).

2019. gada 6. novembrī notika novada konkurss “Pagasts. Pilsēta. Valsts.” 6.klašu skolēniem.

Konkursā piedalījās 9 komandas no Kuldīgas 2., Kuldīgas Centra, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību, V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Vilgāles, Turlavas, Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola.

 • 1.vietu ieguva V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas komanda (Anna Miķelsone, Una Lorberga, Elīna Lelde Tūbele, Valters Jūrmalis, sk. Daina Grīna),
 • 2.vietu ieguva Kuldīgas Centra vidusskolas komanda (Alise Ābolte, Katrīna Stjopočkina, Kristiāna Muižarāja, Enija Bērzupa, sk. Santa Zeidaka),
 • 3.vietu arī ieguva Kuldīgas Centra vidusskolas komanda (Anete Rūtenberga, Elīna Iberga, Krišjānis Immers, Uģis Spuļģītis, sk. Ginta Jasinska).

Vācu valodas olimpiāde 10. - 12. klašu skolēniem, 2019. gada 14. novembrī

Olimpiādē piedalījās 3 skolēni no Kuldīgas Centra vidusskolas. Olimpiāde notika Aizputes novadā kopā ar Vaiņodes vidusskolas skolēniem. Mūsu novada pārstāve Justīne Ansone ieguva 1.vietu un Edgars Haritons ieguva 2.vietu. Abus sagatavojusi skolotāja Monta Svilpe.

Krievu valodas olimpiāde 9. - 12. klašu skolēniem, 2019. gada 26. novembrī

Olimpiādē piedalījās 19 skolēni no visām novada vidusskolām. Godalgotās vietas tika piešķirtas divos līmeņos: A līmenis, kurā izvērtēja olimpiādes darbus skolēniem, kuri ikdienā ģimenē nelieto krievu valodu saziņai; B līmenis, kurā izvērtēja olimpiādes darbus skolēniem, kuri ikdienā ģimenē lieto saziņai krievu valodu.

A līmenis:

 • 1.vieta – Karolīna Zavadska (Kuldīgas Centra vsk., sk. Irina Stikuta),
 • 2.vieta – Enija Grēta Fiļippova, Alise Cīrule  (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Natalia Rozentale),
 • 3.vieta – Ieva Aiga Celma (Kuldīgas Centra vsk., sk. Irina Stikuta).

B līmenis:

 • 1.vieta – Katrīna Elizabete Āboliņa,
 • 2.vieta – Alekss Žernovs (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Inna Zarubina),
 • 3.vieta – Katrīna Bžalava (Kuldīgas Centra vsk., sk. Jana Liņķe).

Bioloģijas olimpiāde 9. - 12. klašu skolēniem, 2019. gada 28. novembrī

Olimpiādē piedalījās 45 skolēni no visām novada vidusskolām un Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas. Olimpiādes darbus vērtēja četrās klašu grupās.

9. klašu grupa:

 • 1.vieta – Megija Vaselāne,
 • 2.vieta – Katrīna Kiričenko (Kuldīgas Centra vsk., sk. Silvija Bergmane),
 • 3.vieta – Kārlis Krūmiņš (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Rita Bidzāne).

Atzinības saņēma Kristers Lūciņš (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. R.Bidzāne) un Ilva Milzarāja (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Ilze Ose).

10. klašu grupa:

 • 1.vieta – Nils Zīle (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. I.Ose,
 • 2.vieta – Ralfs Pīpītis (Kuldīgas Centra vsk., sk. S.Bergmane),
 • 3.vieta – Mārsija Ieva Jurēvica (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. I.Ose).

11. klašu grupa:

 • 1.vieta – Vanesa Pirina (Kuldīgas Centra vsk., sk. S.Bergmane),
 • 2.vieta – Sintija Kārkliņa (kuldīgas 2.vsk., sk. A.Cīrulis), Kristīne Grīnberga un Enija Grēta Fiļippova (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Māra Lagzdiņa),
 • 3.vieta -  Betija Grabovske (Kuldīgas Centra vsk., sk. S.Bergmane).

12.klašu grupa:

 • 1.vieta – Arvis Krickis (Kuldīgas Centra vsk., sk. S.Bergmane),
 • 2.vieta – Kristiāna Anna Lādena (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. I.Ose),
 • 3.vieta – Paula Ante (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. M.Lagzdiņa) un Elizabete Ezeriņa (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. I.Ose).

2019. gada 10. decembrī notika novada publiskās runas konkurss 7.-12. klašu skolēniem.

Konkursā piedalījās 32 skolēni no Kuldīgas 2., Kuldīgas Centra, V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas un Laidu pamatskolas. Skolēni bija sagatavojuši publiskās runas latviešu, angļu, krievu un vācu valodā. Godalgotās vietas tika piešķirtas divās klašu grupās.

7.,8.klašu grupa:

 • 1.vieta – Leons Kļaviņš (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Aira Bērzkalne, angļu val.),
 • 2.vieta – Beāte Šneidere (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Marika Reiha, latviešu val.),
 • 3.vieta – Niks Ričards Odiņš (Laidu psk., sk. Maija Muižarāja, latviešu val.).

9.-12.klašu grupa:

 • 1.vieta – Katrīna Bžalava (Kuldīgas Centra vsk., sk. Līga Lapsa, Jana Liņķe, angļu un krievu val.),
 • 2.vieta – Kristīne Vējkāja (Kuldīgas Centra vsk., sk. Linda Legeza, angļu val.), Aleksandra Beiere (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. A.Bērzkalne, angļu val.).

Vēstures olimpiāde 9., 10.-12.klašu skolēniem, 2019. gada 16. decembrī

Olimpiādē piedalījās 39 skolēni no visām novada vidusskolām, PIKC – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Laidu un Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas. Godalgotās vietas tika piešķirtas divās klašu grupās.

9. klašu grupa:

 • 1.vieta – Katrīna Kiričenko,
 • 2.vieta – Zanda Kūlaine (abas no Kuldīgas Centra vsk., sk. Antra Spuļģe),
 • 3.vieta – Elīna Putniņa (Z.A.Meierovica Kabiles psk., sk. Irina Graudiņa).

Atzinības saņēma Gustavs Gulbis (Laidu psk., sk. Anda Doniņa), Kārlis Krūmiņš un Mārtiņš Stebulis (abi no V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Marta Pujāte).

10.-12. klašu grupa:

 • 1.vieta – Ralfs Pīpītis,
 • 2.vieta – Justīne Ansone (abi no Kuldīgas Centra vsk., sk. A.Spuļģe),
 • 3.vieta – Kristīne Grīnberga (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Gunta Upesdegle).

Atzinības saņēma Paula Astiča, Ivo Dzērve (Abi no V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. G.Upesdegle), Ingus Grudulis 9 PIKC – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, sk. Gunita Meiere), Arvis Krickis un Kristaps Mikāls (abi no Kuldīgas Centra vsk., sk. A.Spuļģe).

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Šim rakstam komentāru nav