Kuldīgas novadā sāksies bērnu pieteikšana mācībām 1. klasē

1. klasē
Publicitātes foto.

2020. gada 2. janvārī Kuldīgas novada izglītības iestādēs sāksies bērnu pieteikšana mācībām 1. klasē. 2020./2021. mācību gadā 1. klasē audzēkņus uzņems šādās novada skolās:

 • Kuldīgas 2. vidusskolā (vienu 1. klasi vispārējās pamatizglītības programmās un pēc pieprasījuma speciālās izglītības programmās);
 • Kuldīgas Centra vidusskolā (trīs 1. klases);
 • V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā (trīs 1. klases)
 • Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā – (vienu 1. klasi);
 • Vilgāles pamatskolā (vienu 1. klasi);
 • Ēdoles pamatskolā (vienu 1. klasi);
 • Vārmes pamatskolā (vienu 1. klasi);
 • Turlavas pamatskolā (vienu 1. klasi);
 • Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā (vienu 1. klasi);
 • Laidu pamatskolā (vienu 1. klasi).

Iesniegumu pieņemšana katrā izglītības iestādē, reģistrējot mācībām Kuldīgas novadā deklarētos bērnus, kuri 2020. gada 1.  septembrī uzsāks mācības 1. klasē, sāksies no 2020. gada 2. janvāra. Priekšrocības noteiktas bērniem, kuru brāļi un/vai māsas jau mācās konkrētajā izglītības iestādē. Citu pašvaldību iedzīvotājiem šajā laikā izņēmumi pieļaujami konkrētās izglītības iestādes pedagoģisko un tehnisko darbinieku bērniem un bērniem, kuriem konkrētajā skolā mācās brāļi un/vai māsas.

Uzsākot bērnu reģistrāciju 2. janvārī plkst. 8.00, iestādes atbildīgā persona pārbaudīs elektroniski uz izglītības iestādes oficiālo e-pastu pieteikto bērnu skaitu un rindas kārtībā veidos sarakstus, iekļaujot pamīšus vienu bērnu no elektroniski pieteiktajiem, nākamo no klātienē pieteiktajiem bērniem, līdz visi klātienē vai elektroniski pieteiktie bērni iekļauti sarakstā. Pēc tam secīgi reģistrēs bērnus, kuri pieteikti gan elektroniski, gan klātienē, ņemot vērā pieteikumu saņemšanas laiku.

Kuldīgas novadā deklarētie bērni mācībām 1. klasē jāpiesaka līdz 16. martam. No 17. marta līdz 30. aprīlimbrīvajās vietās var tikt pieteikti visi pārējie obligāto skolas vecumu sasniegušie bērni neatkarīgi no dzīves vietas. Piesakot bērnu pēc 2019. gada 30. aprīļa, neatkarīgi no dzīves vietas tiek nodrošināta vieta 1. klasē skolā, kurā ir brīvas vietas.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Šim rakstam komentāru nav