Izglītības iestāžu vadītāji iepazīst Somijas pieredzi

Somija, Kuldīga, pieredze, pedagogi
Foto: Ilze Dambīte-Damberga

Nu jau par tradīciju kļuvis, ka rudens pusē novada izglītības iestāžu vadītāji dodas pieredzes braucienos ārpus Latvijas. Šogad no 21. līdz 23. oktobrim viesojāmies Loimas apgabalā Somijā.

Pieredzes brauciena dienas kārtība bija ļoti saspringta, bet tā bija iespēja patiešām iepazīt Somijas izglītības sistēmu no pirmsskolas līdz pat vidusskolai. Pedagogi Somijā lielu uzmanību pievērš bērnu personības veidošanai, vairāk attīstot mācīšanās un sociālās prasmes, veicinot saskarsmi, spēju sākt uzņēmējdarbību. Viņi uzsver, ka ir ļoti svarīgi, lai katrs bērns atrod savu hobiju.        

Pirmsskolas grupās nebija rotaļlietu pārbagātības, bet mazie ķipari kopā ar pieaugušajiem darbojās ar dabas materiāliem vai lika puzles. Izglītības iestādēs Somijā ir plašs atbalsta personāls. Palīgā nāk arī brīvprātīgie un studenti. Kurš bērns gan negribētu parādīt savu lasītprasmi, ja brīvprātīgi uz skolu klausīties viņos atnākusi kāda vecmāmiņa?

Lai gan skolās klašu telpas bagātīgi aprīkotas ar informācijas tehnoloģijām, skolēni joprojām raksta arī uzdevumus burtnīcās un planšetes ar mācību saturam atbilstošām spēlēm var paņemt tikai tad, ja stundā ieplānotais izpildīts ātrāk.

Ļoti priecājāmies par to, ka gan pirmsskolēni, gan skolas vecuma jaunieši daudz laika pavada svaigā gaisā. Garajā starpbrīdī vietējā sākumskolā visi skolēni bija pagalmā – cits spēlēja florbolu, cits vienkārši mētāja bumbu vai spēlēja ķērājus.

Satiktie pedagogi atzina, ka no vadības un augstāk stāvošajām institūcijām  jūt vairāk atbalstu, nekā kontroli.

Lai labāk izprastu sociālo situāciju, bijām arī ģimenes grupas bērnunamā imigrantiem un pilsētas bērnunamā. Vienu pēcpusdienu mums bija iespēja iepazīt jauniešu centra piedāvātās aktivitātes. Iespējams, ka taps kopīgi projekti ar Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centru.   

Ļoti novērtējām satikto cilvēku atvērtību, gatavību dalīties ar savām zināšanām un neizmērojamo viesmīlību. Īpašs paldies Ilzei Liepiņai-Naulai par bagātīgās profesionālās pilnveides programmas sagatavošanu un tulkošanu, lai mēs varētu izzināt Somijas izglītības sistēmas nianses. 

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav