Aicina uz Jauniešu forumu par mobilo darbu ar jaunatni

jauniesu forums

21. septembrī no plkst. 10.00 Kuldīgas Jauniešu mājā norisināsies ikgadējais Kuldīgas novada jauniešu forums, kurā pulcēsies aktīvākie novada jaunieši, lēmumu pieņēmēji, dažādu iestāžu darbinieki un interesenti, lai runātu par mobilo darbu ar jaunatni Kuldīgas novadā.

Mobilais darbs Kuldīgas novadā  ir neilgu laiku, taču rezultāti ir vērā ņemami un apsveicami, jo gada laikā attīstot Turlavas pagastā mobilo darbu ar jaunatni ir sasniegti vērā ņemami uzlabojumi pagasta jauniešu ikdienā. Caur projektu “Tur Lava”, kura mērķis bija izveidot un attīstīt mobilā darba ar jaunatni sistēmu Kuldīgas novadā, Turlavas pagasta jaunieši sasnieguši daudz - ierīkojuši savu mītnesvietu “Štābiņu”, kurā pulcējas, lai kopīgi realizētu idejas un plānotu aktivitātes jauniešu mērķauditorijai, līdzdarbotos pagasta sabiedriskajās aktivitātēs, organizētu jauniešu sadraudzības pasākumus un galvenokārt, lai viņiem būtu vieta, kur satikties un kopā saturīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Projekta laikā galvenās aktivitātes, kas tika realizētas, lai ieviestu mobilo darbu ar jaunatni Kuldīgas novadā bija vairākas projekta darba grupas sanāksmes, kurās tika analizēta situācija un izstrādāts mobilā darba ieviešanas plāns, mobilā darba realizēšana kopā ar Turlavas jauniešiem, pieredzes apmaiņas braucieni uz citiem Latvijas novadiem, kuros mobilais darbs tiek realizēts un vainagojas ar panākumiem, tāpat projekta ietvaros organizētas neformālās izglītības apmācības un dažādu metožu pielietošana ikdienā, savukārt jūlijā organizētas jauniešu sporta spēles, kurās viņi gan iesaistījās pasākuma plānošanā un organizēšanā, gan arī veicināja novada jauniešu aktivitāti un pagastu jauniešu savstarpējo saliedētību.

Projektam noslēdzoties tiek organizēts forums, uz kuru aicināts ikviens jaunietis, lēmumu pieņēmējs, iestāžu darbinieki un citi interesenti, lai gūtu priekšstatu par to, kā līdz šim izdevies mobilo darbu ar jaunatni ieviest Kuldīgas novadā, kādas bija problēmas ar ko nācās saskarties, kā tas strādā šobrīd un gala rezultātā foruma dalībnieku kopīgās grupu diskusijās lemtu par tālāk veicamajām darbībām mobilā darba ar jaunatni attīstību Kuldīgas novadā.

Mobilais darbs ar jaunatniir darba ar jaunatni veids, kas nodrošina jauniešiem līdzdalības iespējas viņu dzīvesvietā, kurā netiek veikts darbs ar jaunatni vai tas tiek veikts ierobežotā apjomā. 

Projekts "Tur Lava" īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

PROGRAMMA

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav