Skolotāju konferencē sveic Kuldīgas novada Domes balvas “Gada cilvēks izglītībā 2019” saņēmēju un darba jubilārus

skola, pedagogi, gada skolotājs, Kuldīga
Foto: Kārlis Komarovskis

Piektdien, 30. augustā, notika 11. Kuldīgas novada skolotāju konference. Tās laikā sumināja Kuldīgas novada Domes balvas “Gada cilvēks izglītībā 2019” ieguvēju un darba jubilārus.

Pedagogus pirms jaunā darba cēliena uzrunāja Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks Viktors Gotfridsons, novēlot skolotājiem priecīgu un ražīgu darbu jaunajā mācību gadā. Ar iedvesmojošu uzrunu konferencē uzstājās mācītājs un arī sociālo zinību skolotājs Mārtiņš Burke-Burkevics. Viņš pedagogiem novēlēja atrast īpašu pieeju katram skolēnam un atgādināja par pedagogu lielo lomu un atbildību par nākamo paaudžu sagatavošanu dzīvei un vērtību ieaudzināšanu.

Skolotāju konferencē V. Gotfridsons sveica Kuldīgas novada Domes balvas “Gada cilvēks izglītībā 2019” saņēmēju – Kuldīgas Centra vidusskolas skolotāju Antru Spuļģi. Balvā A. Spuļģe saņēma klēpjdatoru. Skolotāja Spuļģe apbalvojumam izvirzīta par darbu ar talantīgiem skolēniem, radošumu un inovācijām izglītībā. Viņa Kuldīgas Centra vidusskolā strādā kopš 2002. gada – pamatskolā pasniedz sociālās zinības un Latvijas vēsturii, pasaules vēsturi, novada mācību, bet vidusskolā – vēsturi un kulturoloģiju, kā arī audzina 8. klasi. A. Spuļģei ir izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. Kopš 2016./2017. mācību gada viņa vada Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas, filozofijas, politikas un tiesību, novada mācības metodisko jomu Kuldīgas novadā. Viņa ir arī mācību priekšmeta “Novada mācība” programmas līdzautore. Skolotāja nemitīgi turpina izglītošanos un profesionālo pilnveidi – apmeklē kursus un apmācības, ar tajās gūtajām atziņām un pieredzi pēc tam daloties ar kolēģiem gan skolā, gan novadā. Kolēģi A. Spuļģi raksturo kā stingru, prasīgu un taisnīgu, tai pat laikā uzsverot, ka skolotājai ir laba humora izjūta, viņa ir saprotoša un atbalstoša pret audzēkņiem un kolēģiem. Skolotāja veicina un atbalsta savu audzēkņu dalību konkursos, olimpiādēs, projektos, pētniecisko un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kur viņi arī gūst labus panākumus.

Savukārt pasākuma otrajā daļā pedagogiem tika piedāvāta iespēja atbilstoši savām interesēm piedalīties dažāda satura meistarklasēs, ko sagatavojuši viņu kolēģi, vietējie pieaugušo izglītotāji un lektori, dažādu jomu speciālisti no Rīgas un kaimiņpilsētām.

Apsveikumus jaunā mācību gada priekšvakarā saņēma arī Kuldīgas novada pedagogi – pedagoģiskā darba jubilāri.

  • 60 gadi - Vladimirs Osmanovs;
  • 55 gadi - Maruta Rozīte;
  • 50 gadi - Velta Jūrmale, Sniedzīte Grīnberga;
  • 45 gadi - Mudīte Sadauska, Marija Riķīte, Rita Papēde;
  • 40 gadi - Anita Gotfridsone, Mirdza Medne, Aija Robežniece, Gunta Jankovska, Ināra Iesalniece, Guntis Jankovskis;
  • 35 gadi - Mudīte Kobeļeva, Gunta Freimane, Valdis Augsne, Iveta Eglīte, Maija Ļeļa, Ineta Immere, Laila Meirupska;
  • 30 gadi - Ina Ozola, Daiga Matroze, Ingrīda Štobe, Inga Reinvalde, Anita Celmiņa, Gita Grulle, Sandra Kasakovska, Lāsma Balode, Santa Lapiņa, Tamāra Jansone, Līga Muceniece, Vita Strautiņa, Elita Asne, Sanita Miltoviča, Sarmīte Viļumsone, Vita Šternberga; 
  • 25 gadi - Sanita Vernere, Aiga Žīle, Aivars Ērglis, Ilze Kļaviņa, Sangrita Upeniece, Jolanta Hartmane, Ilona Incenberga, Aija Lancmane, Andris Ābols, Dace Šēna, Ilva Hartmane, Aira Bumbiere. 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav