Kuldīdzniece ieguvusi LU stipendiju

Latvijas Universitātes (LU) Fonda mecenātu stipendiju 2 200 eiro apmērā 2014./2015. akad. gadam ieguvis 21 Latvijas vidējo mācību iestāžu abiturients, izturot LU Fonda rīkoto stipendiju konkursu. Stipendijuieguvusi arī Kuldīgas 2. vidusskolas absolvente Dace Sproģe.

„Pēc Kuldīgas 2. vidusskolas absolvēšanas mans mērķis ir studēt LU Ķīmijas fakultātē un pēc tam strādāt ķīmijas nozarē. Mans vislielākais sapnis ir strādāt tiesu ekspertīzē par ķīmiķi. Lai būtu tuvāk savam sapnim, apmeklēju arī „Jauno ķīmiķu skolu”, kur papildus mācību procesam apgūstu ķīmiju,” par saviem nākotnes plāniem stāsta Dace Sproģe.

Jaunietei interesē un padodas eksaktās zinātnes: 2011./2012. māc.g. Dace ieguva 1. vietu Kuldīgas novada ķīmijas olimpiādē un 2. vietu – fizikas olimpiādē. Savas zināšanas un prasmes parādījusi arī Kuldīgas novada bioloģijas konkursā „Pazīsti savu organismu”. 2013. gadā viņa izstrādāja ZPD „Ķermeņa kopšanas līdzekļu ietekme uz cilvēka veselību”, iegūstot atzinību Kuldīgas novada zinātniski-pētniecisko darbu lasījumos. Jauniete savas zināšanas un prasmes regulāri pilnveido dažādās ārpusstundu aktivitātēs. Dace ir Kuldīgas 2.vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes prezidenta vietniece.

Dace apguvusi kursu „Brīvprātīgo apmācība un iesaistīšanās pasākumos cilvēkiem ar invaliditāti”. Katru gadu meitene iesaistās sporta sacensību cilvēkiem ar invaliditāti organizēšanā un vadīšanā.

LU Fonds piedāvā divu veidu stipendijas topošajiem pirmkursniekiem: stipendija „Ceļamaize” domāta 12. klašu absolventiem, kam ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba. Savukārt M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija ir paredzēta 12. klašu skolēniem, topošajiem LU 1. kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem ir labas sekmes mācībās un ir nepieciešams papildu materiālais nodrošinājums studijām un kuri ir aktīvi sabiedriskajā dzīvē.

Visu stipendiju ieguvēju kopējā vidējā svērtā atzīme ir 8,8 balles. Jaunieši ir novada un valsts olimpiāžu dalībnieki un laureāti, aktīvi sava novada, pilsētas un valsts patrioti, labprāt iesaistās savas skolas dzīvē, plāno un organizē pasākumus, brīvajā laikā aizraujas ar dažādiem vaļaspriekiem – dzied, dejo, spēlē sporta spēles utt.

Stipendiju var izmantot gan mācību maksas, gan ikdienas tēriņu segšanai – dzīvošanas izdevumiem un sevis intelektuālai pilnveidei.

Stipendijas LU pirmā kursa studentiem iespējams piešķirt, pateicoties mecenātu labvēlībai – jau ilgus gadus ar LU Fondu sadarbojas SIA „Arčers”, Anna Čakste Rollins un Latvijas korporāciju apvienības Tēvijas fonds. Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendijas tiek piešķirtas, pateicoties LU novēlētajam mecenātes mantojumam, no novēlētā nama apsaimniekošanas ienākumi tiek novirzīti stipendiju izmaksai.

www.fonds.lv

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav