Piedāvā vairākus nākotnes scenārijus Kuldīgas novada skolām

13. maijā Kuldīgas novada Domes Izglītības komisijā tika prezentētas vairākas alternatīvas Kuldīgas novada skolu tīkla optimizācijai.

Darba grupas 1. priekšlikums paredz vidējo izglītību koncentrēt vienkopus un virzīties uz valsts ģimnāzijas izveidi pašreizējā Kuldīgas Centra vidusskolā, savukārt sākumskolas izglītību koncentrēt V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas un Kuldīgas pamatskolas kompleksos Piltenes ielā 25 un Ventspils ielā 16.

2. variants paredz izveidot jaunu Kuldīgas ģimnāziju, apvienojot tajāV.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas un Kuldīgas Centra vidusskolas 7. – 12. klašu skolēnus un Kuldīgas pamatskolas 7. – 9. klašu audzēkņus, vienlaikus dodot iespēju skolēniem mācīties un pedagogiem strādāt savās pašreizējās telpās. Arī šajā variantā plānots mērķtiecīgi īstenot ieceri par valsts ģimnāziju. Pakāpeniski, vairāku gadu laikā, ņemot vērā skolēnu skaita dinamiku, kā arī sabiedrības intereses kopumā, komplektējot jaunās 1., 7. un 10. klases, tiks izvērtēta iespēja pēc pārejas perioda katras izglītības iestādes darbu organizēt savā adresē. Tāpat tiktu veidota jauna Kuldīgas sākumskola (ar Padures filiāli), kurā mācītos pašreizējāsKuldīgas Alternatīvās sākumskolas un Kuldīgas Centra vidusskolas 1. – 6. klašu audzēkņi. Arī mazo klašu skolēniem tiktu nodrošināta iespēja mācības pabeigt savās pašreizējās telpās un tikai pēc pārejas perioda katras izglītības iestādes darbs tiktu organizēts zem vienas skolas ēkas jumta.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolai tiktu pievienoti Kuldīgas pamatskolas 1. – 6. klašu komplekti, tādējādi radot iespēju racionālāk plānot telpas mācību darbam, atsakoties no caurstaigājamiem kabinetiem un klasēm bēniņos, iekārtojot plašākas telpas bibliotēkai un lasītavai.

Kuldīgas 2. vidusskolai ierosināts attīstīt tālmācības programmu, profesionālās izglītības programmas un speciālās izglītības programmas bērniem ar valodas attīstības un mācīšanās traucējumiem, tādējādi aktualizējot arī jautājumu par sociālās atstumtības riskam pakļauto integrēšanu.

Tā kā daļa speciālistu un sabiedrības uzskata, ka ir jāizvērtē, vai valsts ģimnāzija ir Kuldīgas novada prioritāte, tiek piedāvāta vēl trešā, ne tik radikāla alternatīva. Tā paredz izveidot V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu, apvienojot pašreizējo V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju un Kuldīgas Alternatīvo sākumskolu (Piltenes 25), pārējo Kuldīgas izglītības iestāžu darbā pagaidām neko nemainot. Tomēr, atsakoties no ģimnāzijas, pastāv drauds, ka pazemināsies Kuldīgas novada izglītības prestižs un paliks nenovērtēts novada pedagogu darbs. Jāuzsver, ka stratēģijas ietvaros veiktā analīze un diskusijas kopumā pierāda, ka novadā ir pietiekami daudz motivētu un profesionāli labi sagatavotu pedagogu. 

Turpmāk stratēģijas projekts tiks skatīts Sociālo lietu, izglītības un kultūras komitejas sēdē un 29. maija Domes sēdē, kas lems par tā nodošanu publiskajai apspriešanai.

Pašvaldība ir saņēmusi vairākas vēstules ar ierosinājumiem no izglītības iestādēm, pedagogiem un vecākiem. Pašvaldības pārstāvji apmeklējuši skolu padomes sēdes, tikušies ar Kuldīgas novada metodisko apvienību vadītājiem, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadību un V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas pedagogiem.

Ņemot vērā sabiedrības interesi, izglītības stratēģijas projekta informatīvi analītiskā daļa ir jau publiskota www.kuldiga.lv.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav