Novada olimpiāžu un konkursu uzvarētāji februārī un martā

Publicitātes foto

Ģeogrāfijas olimpiāde 10. – 12. klašu skolēniem, 2019. gada 20. februārī

Olimpiādē piedalījās 17 skolēni no visām novada vidusskolām.

1. vieta – Andrejs Štrāls (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Santa Zeidaka), 2. vieta – Kristaps Mikāls (Kuldīgas Centra vsk., sk. Iveta Eglīte), 3. vieta – Ivo Dzērve (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Māra Lagzdiņa). Atzinību saņēma Paula Astiča (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. M. Lagzdiņa).

Mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde, 2019. gada 27. februārī

Olimpiādē piedalījās 25 skolēni no visām novada vidusskolām. Olimpiādes darbus vērtēja divās klašu grupās.

6., 7. klašu grupa:

1. vieta – Kaspars Štrāls (Vārmes psk., sk. Aivars Ērglis), 2. vieta – Adrians Vītols (Z. A. Meierovica Kabiles psk., sk. Rihards Lasmanis), 3. vieta – Rainers Cibuks (Kuldīgas Centra vsk., sk. Toms Fogels). Atzinības saņēma Artūrs Roslevičs (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Māris Saulgriezis)

8., 9. klašu grupa:

1. vieta – Nils Zīle (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Andris Lagzdiņš), 2. vieta – Toms Janušs (Kuldīgas Centra vsk., sk. T. Fogels) un Edvards Pūce (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. A. Lagzdiņš), 3.vieta – Lauris Ābele (Kuldīgas 2. vsk., sk. Guntis Jankovskis).

Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12. klašu skolēniem, 2019. gada 1. martā

Olimpiādē piedalījās 58 skolēni no visām novada skolām. Olimpiādes darbus vērtēja piecās klašu grupās.

1., 2. klašu grupa:

1. vieta – Diāna Ķemlere (Vārmes psk., sk. Anita Celmiņa), 2. vieta – Kristaps Kromanis (Kuldīgas Centra vsk., sk. Ilona Valkovska), 3. vieta – Mērija Anna Mazūre (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Lāsma Balode).

3., 4. klašu grupa:

1.vieta – Ance Gūtmane (Kuldīgas Centra vsk., sk. Indra Tīruma), 2. vieta – Anna Bartkeviča (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Inga Pūce), 3. vieta – Anna Rieta (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Ineta Kronberga).

5., 6. klašu grupa:

1. vieta – Elizabete Midletone (Kuldīgas Centra vsk., sk. Ausma Grundmane, Kuldīgas Mākslas skolā sk. Egils Ozoliņš), 2. vieta – Anna Valdmane, 3. vieta – Marta Martina Druva (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. I. Pūce).

7., 8. klašu grupa:

1. vieta – Elīza Apine (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Monta Plaude), 2. vieta – Megana Miņicka (Kuldīgas 2. vsk., sk. Ivonna Zīverte), 3. vieta – Solvita Baltaiskalna (Ēdoles psk., sk. Aiga Ciekale).

9.-12. klašu grupa:

1. vieta – Maija Goldberga (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. I. Goldberga), 2. vieta – Aleksis Hodaņonoks (Vārmes psk., sk. Anita Celmiņa), 3. vieta – Kristīne Ābele (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. I. Pūce), Kristiāna Rozentāle (Kuldīgas 2. vsk., sk. I. Zīverte).

2019. gada 6., 7. martā Rīgā, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā notika valsts matemātikas olimpiāde. Kuldīgas Centra vidusskolas skolēns Kristaps Mikāls (sk. Santa Lapiņa) ieguva 1.  pakāpes diplomu.

2019. gada 8. martā Liepājā notika Kurzemes reģiona 10. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference. Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni Marta Saliņa (sk. Iveta Eglīte), Alise Gailīte (sk. Inga Reimane) ieguva 1. pakāpes diplomu, Kristaps Mikāls (sk. Larisa Flugrāte) ieguva 2.  pakāpes diplomu, Laura Madara Pūpola, Estere Jēkabsone (sk. Antra Spuļģe) ieguva 3. pakāpes diplomu, Elizabete Rublāne (sk. Silvija Bergmane) ieguva atzinību.

2019. gada 15. martāSaldus novada Druvas vidusskolā notika Reģionālā mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde. Nils Zīle (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Andris Lagzdiņš) ieguva 3. vietu 8., 9. klašu grupā un Kaspars Štrāls (Vārmes psk., sk. Aivars Ērglis) ieguva 1. vietu 6., 7. klašu grupā.

2019. gada 20. martānotika konkurss “Gudrā pūce” 1. klašu skolēniem. Konkursā piedalījās 18 skolēni no visām novada skolā. Diplomus par izcilām zināšanām saņēma Kuldīgas 2. vidusskolas skolnieks Klāvs Tiltiņš (sk. Ligita Mežkalne), Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni Laura Petrevitca, Jēkabs Vitomskis (sk. Daiga Fokina), Mateass Jansons (sk. Indra Tīruma), Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēni Rūdolfs Valdmanis, Anna Ose (sk. Evita Kņaza), V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolnieces Līva Kronlaka, Renē Žvīgure (sk. Santa Vickope), Turlavas pamatskolas skolnieks Margots Pakalnišķis (sk. Sandra Kasakovska) un Vilgāles pamatskolas skolēns Kristofers Rauls Šteinbergs (sk. Alda Stūrīte).

2019. gada 21. martā notika konkurss “Latvijai 100” 8.klašu skolēniem. Konkursā piedalījās septiņas komandas no Kuldīgas Centra, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolaa, Ēdoles, Turlavas, Vilgāles un Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas. 1. vietu ieguva V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas komanda (Mārtiņš Stebulis, Aleksandra Beiere, Beāte Vaivade, Marija Ausmane, sk. Daina Grīna), 2. vietu ieguva Kuldīgas Centra vidusskolas komanda (Gustavs Blūms, Katrīna Kiričenko, Zanda Kūlaine, Rūdolfs Ļebedevs, sk. Sanita Ermane), 3. vietu ieguva Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas komanda (Elīna Putniņa, Oskars Tauriņš, Linards Jansons, Alens Treilībs, sk. Irina Graudiņa).

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav