Erasmus + projekta sanāksme Pelčos

erasmus
Publicitātes foto.

No 2018. gada 5. – 7. novembrim Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā viesojās Erasmus + projekta „ Arts for Life: developing life skills through the arts ‘’ partneri no Lietuvas, Polijas, Turcijas un Portugāles.

Projektā paredzēts pilnveidot skolēnu sadarbības prasmes ar mūzikas, vizuālās mākslas un drāmas palīdzību, kā arī veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi.

Projekta dalībnieki iepazinās ar Pelču speciālo internātpamatskolu – attīstības centru, vēroja dabas vides estētikas un Montesori nodarbības, kuras vadīja skolotājas L. Skarpa un S. Grietēna, kā arī vizuālās mākslas stundā vēroja skolēnu radošo darbošanos ar mālu.

Projekta partneri piedalījās profesionālās pilnveides kursos „ Dabas vides estētika”. Kursu ietvaros projekta dalībnieki aktīvi darbojās krāsaino smilšu un graudu terapijas meistarklasē, kuru vadīja skolotājas L. Kuršinska un I. Gailāne, kā arī mūzikas terapijas meistarklasē, kurā skolotāja I. Vēra demonstrēja metodes, ar kuru palīdzību veicināt skolēnu uzmanību, koncentrēšanās un sadarbības prasmes.

Savukārt skolotāja A. Fogele projekta dalībniekiem piedāvāja iepazīties ar metodēm, kā aktivizēt skolēnu radošo domāšanu un iztēli, darbojoties ar mālu.

Nākamajā projekta partneru tikšanās, uz kuru dosies arī četri Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra skolēni,  notiks 2019. gada februārī Lietuvā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav