Pašvaldība sadarbojas ar pedagogu arodbiedrību

paraksta
Foto: Signeta Lapiņa

18. septembrī Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Kuldīgas starpnovadu arodorganizācijas padomes priekšsēdētāja Aiga Šēnberga, kā arī izglītības iestāžu, kurās nav arodorganizācijas, darbinieku deleģētās pārstāves parakstīja ģenerālvienošanos, kurā vienojās par pašvaldības un arodorganizācijas sadarbību. Vienošanās noslēgta uz gadu vai līdz jaunas ģenerālvienošanās parakstīšanai.

Dokumentā ietvertas sadaļas par izglītības darbinieku darba un atpūtas laiku, darba samaksu, sociālo aizsardzību, darba aizsardzības organizāciju, obligātajām veselības pārbaudēm un apdrošināšanu.

Pašvaldība un Kuldīgas starpnovadu arodorganizācija vienojās par savstarpēju informācijas apmaiņu un apņēmās konsultēties par notiekošo izglītības nozarē, kā arī apmainīties ar informāciju, kas skar darbinieku sociāli ekonomiskās intereses vai ir saistīti ar izglītības politikas izmaiņām vai pārvaldes un finanšu reformām.

Tāpat  pašvaldība apņēmusies informēt arodbiedrību gadījumos, ja paredzama izglītības iestādes reorganizācija vai likvidācija. Jautājumos, kas varētu skart darbinieku intereses, arodorganizāciju pārstāvjiem tiks dota iespēja iesniegt priekšlikumus, komentārus un iebildumus pirms galējā lēmuma par plānotajiem pasākumiem pieņemšanas.

Kuldīgas starpnovadu arodorganizācija 28. septembrī Kuldīgas kultūras centrā  rīkoja svinīgu skolotāju dienas pasākumu. Tajā vairākiem arodbiedrības biedriem tika pasniegti Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības atzinības raksti. No Kuldīgas novada pedagogiem tos saņēma:

 • Valentīna Eglīte (PII “Ābelīte”) – par ieguldījumu arodbiedrības darba pilnveidē;
 • Ilze Savčuka (Kuldīgas PII “Ābelīte”) – par ieguldījumu arodbiedrības darba pilnveidē;
 • Aija Zepa (PII “Bitīte” PO) – par ilggadēju, godprātīgu un iniciatīvas bagātu darbu arodbiedrībā;
 • Maija Ļeļa (Kuldīgas Centra vidusskola) – par ilggadēju, godprātīgu un iniciatīvas bagātu darbu arodbiedrībā;
 • Gunta Pole (Kuldīgas Centra vidusskola) – par ilggadēju, godprātīgu un iniciatīvas bagātu darbu arodbiedrībā;
 • Arvis Sprude (Kuldīgas 2. vidusskola) – par radošu un iniciatīvas bagātu darbu arodbiedrībā;
 • Lorita Dermane (V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola) – par ieguldījumu arodbiedrības darba pilnveidē;
 • Lāsma Balode (V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola) – par ilggadēju, godprātīgu un iniciatīvas bagātu darbu arodbiedrībā;
 • Rihards Lasmanis (Kabiles pamatskola) – par ieguldījumu arodbiedrības darba pilnveidē;
 • Astra Inga Fabriciusa (Laidu pamatskola) – par ieguldījumu arodbiedrības darba pilnveidē;
 • Ainars Zankovskis (Kuldīgas novada sporta skola) – par ieguldījumu arodbiedrības darba pilnveidē;
 • Silvija Ozola (Pelču internātpamatskola – attīstības centrs) – par ilggadēju, veiksmīgu arodorganizācijas vadīšanu un ieguldījumu arodbiedrības darbā.
 • Astrīda Zeile (Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums) – par ieguldījumu arodbiedrības darba pilnveidē;
 • Ņina Vītola (Vilgāles pamatskola) – par ilggadēju, pašaizliedzīgu un augsti profesionālu darbu arodbiedrībā;
 • Lauma Astra Grīnvalde (Turlavas pamatskola) – par ilggadēju, veiksmīgu arodorganizācijas darba vadīšanu un ieguldījumu arodbiedrības darbā.

Arodbiedrības atzinības raksts par arodbiedrības darba novērtēšanu,  atbalstīšanu un veiksmīgu sadarbību tika pasniegts arī Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Šim rakstam komentāru nav