Kuldīgu apmeklē pedagogi no 9 valstīm

No 7. līdz 11. aprīlim Kuldīgā viesojas pedagogi no 9 valstīm apmaiņas programmas „Skolēnu individuālo un radošo spēju attīstīšana – pamats karjeras izvēlei” ietvaros.

Vizītes laikā dalībnieki iepazīstas ar izglītības sistēmu un interešu izglītību Kuldīgas novada izglītības iestādēs un valstī kopumā, latviešu tradīcijām – tautas tērpiem un prasmēm, kas nepieciešamas to darināšanai, kā arī ar nacionālajiem ēdieniem un kultūru. Pedagogi apmeklē arī praktiskās nodarbības Sporta un Mākslas skolās, teātra studiju nodarbības Bērnu un jauniešu centrā.

Vakar, 9. aprīlī apmaiņas programmas dalībnieki apmeklēja Kuldīgas Centra vidusskolu, lai tiktos ar skolotājiem un skolēniem un iepazītos, kā skolā tiek organizēts darbs skolēnu individuālo un radošo spēju attīstīšanā un kā tiek sekmēta izpratne par karjeras izvēles nozīmīgumu. Savukārt dienas vidū skolotājiem bija unikāla iespēja piedalīties Kuldīgas novada tautas deju kolektīvu skatē.

Pozitīvu pieredzi programmas dalībniekiem bija iespēja gūt šodien, apmeklējot Kuldīgas galveno bibliotēku, lai uzzinātu, kā bibliotēkas darbinieki iesaistās skolēnu individuālo un radošo spēju attīstīšanā. Taču rīt tiks apmeklēta Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola – ikdienas darbs skolēnu individuālo un radošo spēju attīstīšanā, karjeras izglītības organizēšanā.

Vizītes Kuldīgas novadā noslēgums paredzēts Padures klētī, kurā skolotājiem paredzēts klēts saimnieces, vēsturnieces Alises Volanskas organizēts pasākums.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav